Boeke-loos

BOEKE-LOOS is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo en wordt in een oplage van 1900 exemplaren, in principe iedere eerste maandag van de maand, huis aan huis verspreid in het werkgebied van de Stichting.

BOEKE-LOOS bevat informatie over actuele zaken in het dorp, zoals evenementen die er plaats vinden, de kerkdiensten, het ouderenwerk, verenigingsnieuws en uiteraard nieuws van de Dorpraad.
In iedere uitgave staat achterin een kalender met de activiteiten van die maand.

Redactie:

eindredactie: Marieke Meijerink
redactie: Ellen Evers, Karen Hof, Pieter Hof, Jacco Agterbosch en Silke Frölich
advertenties: Karen Hof en Silke Frölich
distributie: Hans Formanoy
redactieadres:boekeloosredactie@gmail.com