Home » Boeke-loos » Advertenties in Boeke-loos

Advertenties in Boeke-loos

 

Prijzen voor advertenties zijn in 2016 als volgt:

Zwart-wit advertenties

 

Formaat Afmetingen Eenmalige
advertenties *
Jaarcontracten
(januari t/m december)
 1/3 pagina  56 x 123 mm
(H x B)
 € 30,-  € 175,-
 1/2 pagina  86 x 123 mm
(H x B)
 € 40,-  € 235,-
 1/1 pagina  180 x 123 mm
(H x B)
 € 55,-  € 350,-
 Advertorial** 1/1 pagina  180 x 123 mm
(H x B)
 € 55,-

*   Eenmalige advertenties maximaal een keer per jaar én indien er plaats is.
** Advertorials zijn eenmalige advertenties in redactionele vorm die informatief zijn, met een commercieel
accent.

NB: Jaarcontractprijzen betreffen 11 edities.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Momenteel is er een wachtlijst. U kunt zich hier op laten plaatsen.

Enkele belangrijke voorwaarden:

 • Advertenties worden aangegaan voor de duur van minimaal één jaargang (11 edities) en worden automatisch verlengd. Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk 31 oktober plaats te vinden.
 • Niet-betaling van het factuurbedrag kan ertoe leiden dat de advertentie niet meer wordt geplaatst.
  Dit schort evenwel de betalingsverplichting van het factuurbedrag niet op.
  Bij niet-tijdige betaling kan het factuurbedrag worden verhoogd met administratiekosten en eventuele incassokosten.
 • De inhoud van de advertenties in zwart-wit kunnen gedurende een jaargang worden gewijzigd.
  Eventuele wijzigingen dienen uiterlijk op de sluitingsdatum (zie kalender in Boeke-loos en op de website) te worden doorgegeven. Wijzigingen die na de sluitingsdatum binnenkomen worden in het eerstvolgende nummer opgenomen.

Ook vermelding op http://www.boekelo.info

Adverteerders in Boeke-loos met een jaarcontract ontvangen kosteloos een vermelding op http://www.boekelo.info. Voor de aanlevering van de gegevens voor deze vermelding zie: http://www.boekelo.info/contact/adverteren/vermeldingen-2/

Wilt u advertentieruimte reserveren?

Maak dan gebruik van het Advertentieformulier op deze site of stuur een e-mail naar:[email protected]. Na ontvangst ontvangt u z.s.m. een bevestiging van de redactie.

Aanlevering

 • als PDF bestand op A5 formaat.
 • zonder randen c.q. kaders.
 •  alleen in zwart-wit en NIET in kleur!

Full-colour advertenties omslag

 Formaat  Afmetingen  Jaarcontracten (Januari t/m december)
 Achterkant  1/1 pagina f/c, jaarcontract  € 1.470,-
 Binnenzijde voor en achter  1/2 pagina f/c, jaarcontract  €    600,-
 Binnenzijde voor en achter  1/1 pagina f/c, jaarcontract  € 1.185,-

 

NB: Full-colour advertenties worden aangegaan voor één jaargang (11 edities) en worden automatisch met een jaargang verlengd, tenzij tijdig (uiterlijk 30 september voorafgaand van het volgende kalenderjaar).
De inhoud van de full-colour advertenties kunnen gedurende de jaargang niet worden gewijzigd.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Momenteel is er een wachtlijst. U kunt zich hierop laten zetten.

Ook vermelding op http://www.boekelo.info

Adverteerders in Boeke-loos met een jaarcontract ontvangen kosteloos een vermelding op http://www.boekelo.info. Voor de aanlevering van de gegevens voor deze vermelding zie: http://www.boekelo.info/contact/adverteren/vermeldingen-2/

Klein zakelijk

In een Klein Zakelijk (KZ) advertentie kunnen startende/kleine ondernemers of particulieren een tekstadvertentie plaatsen waarin, in ruil voor geleverde artikelen of diensten, een vergoeding gevraagd wordt. Hierbij valt te denken aan cursussen, hulp (huishoudelijk, parttime of vakantie-) gevraagd, aanbod van iets te koop of te huur, etc.
KZ’s kunnen eenmalig geplaatst worden en mogen géén structureel karakter krijgen.  E.e.a. is ter beoordeling aan de redactie.
Kosten: € 7,50. Maximaal 8 regels (ca. 80-85 woorden in Arial 11 pts.).
Aanleveren: De tekst kan aangeleverd worden via het Aanmeldingsformulier of per e-mail via [email protected].
Betaling: Na ontvangst van de factuur kunt u het betreffende bedrag per bank overmaken op NL69RABO0316734950 t.n.v. Dorpsraad Boekelo o.v.v. factuurnummer.
De factuur wordt u per e-mail toegezonden.

Boekelootjes

Boekelootjes zijn bedoeld voor niet commerciële oproepen en zijn voor verantwoording van de indiener.
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van ‘practical jokes’ e.d.
Kosten: € 5,-. Maximaal 8 regels (ca. 80-85 woorden in Arial 11 pts.).
Aanleveren: De tekst kan aangeleverd worden via het Aanmeldingsformulier of per e-mail via [email protected].
Betaling: Na ontvangst van de factuur kunt u het betreffende bedrag per bank overmaken op NL69RABO0316734950 t.n.v. Dorpsraad Boekelo o.v.v. factuurnummer.
De factuur wordt u per e-mail toegezonden.

Anonieme advertenties worden niet geaccepteerd.