Home » Boeke-loos » Colofon

Colofon

REDACTIE

Marieke Meijerink | 06 18 28 79 51

Ellen Ever | T. 06 44 29 41 87

Karen Hof | T. 06 81 45 43 62

Pieter Hof | T. 06 53 73 94 22

Silke Frölich | T. 06 48 77 21 08

Jaco Agterbosch | T. 06 41 06 44 21

REDACTIEADRES

Mr. de Wolfstraat 82
7548 AZ Boekelo
[email protected]

DISTRIBUTIE

Hans Formanoy E. [email protected]

Advertenties en prijzen

E-mail: [email protected]
Karen Hof | T. 06 81 45 43 62
Silke Frölich | T. 06 48 77 21 08
Voorwaarden en tarieven
Anonieme advertenties worden niet geaccepteerd.

Internet

http://www.boekelo.info/boeke-loos
E-mail:[email protected]

Sluitingsdata:
voor advertenties en kopij staan in iedere uitgave vermeld in de “Kalender”
en op deze website.

BOEKE-LOOS
is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo. Ingezonden artikelen, indien voorzien van naam en adres, vallen wanneer geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid van zowel de Dorpsraad als de redactie.

BOEKE-LOOS
verschijnt 11x per jaar
(juli/augustus: dubbel nummer)
Oplage: 1900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk, Enschede