Home » Dorpsraad Boekelo » Vergaderingen » VOORLOPIGE Agenda voor de Dorpsraadvergadering van 19 september 2017.

VOORLOPIGE Agenda voor de Dorpsraadvergadering van 19 september 2017.

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 19 september 2017.

Aanvang: 20:00 uur, plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

1. Opening door de voorzitter en mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 18 juli jl.

3. In- en uitgaande post.

4. Mededelingen van de wijkagent.

5. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:

  • Dagelijks bestuur
  • R.O.M.
  • Publiciteit
  • Ouderencommissie
  • M.F.A.
  • R.S.C.J.
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget (loket voor aanvragen financiële bijdrage)
  • Bookels Höltink

 

6. Rondvraag en sluiting.

Dagelijks bestuur Dorpsraad Boekelo.

Afmelding graag via [email protected]