Home » Dorpsraad Boekelo » Vergaderingen » Agenda voor de Dorpsraadvergadering van 21 november 2017.

Agenda voor de Dorpsraadvergadering van 21 november 2017.

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 21 november 2017.

Aanvang: 20:00 uur, plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

1. Opening door de voorzitter en mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 17 oktober jl.

3. In- en uitgaande post.

4. Mededelingen van de wijkagent.

5. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:

  • Dagelijks bestuur: begroting Dorpsraadverkiezingen 21 maart 2018; vergaderschema 2018.
  • R.O.M.: bungalowpark Rutbeek; werkzaamheden AKZO.
  • Publiciteit
  • Ouderencommissie  
  • M.F.A.
  • R.S.C.J. : mededelingen uit de diverse werkgroepen.
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget –
  • Bookels Höltink

6. Rondvraag en sluiting.

Dagelijks bestuur Dorpsraad Boekelo.

Afmelding graag via [email protected]