Home » Dorpsraad Boekelo » Vergaderingen » Agenda voor de Dorpsraadvergadering van 19 september 2017.

Agenda voor de Dorpsraadvergadering van 19 september 2017.

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 19 september 2017.

Aanvang: 20:00 uur, plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

1. Opening door de voorzitter en mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 18 juli jl.

3. In- en uitgaande post.

4. Mededelingen van de wijkagent.

5. Voorstel benoemen leden Verkiezingscommissie.

6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:

 • Dagelijks bestuur
 • R.O.M. Fietspad Boekelo-Usselo; Bestemmingsplan Buitengebied – Noordwest Twekkeleerhof (Het Stroot); kruising Haimersweg/Windmolenweg; Afsluiting Boekelo tijdens Military 2017;
  Glasvezelaanleg in buitengebied. 

 • Publiciteit
 • Ouderencommissie – benoeming van “buiten-lid” Jan Haven;
 • M.F.A.
 • R.S.C.J. – mededelingen uit diverse werkgroepen.
 • Klankbordgroep Grolsch
 • Dorpsbudget –  besluitvorming m.b.t. enkele aanvragen;
 • Bookels Höltink

 

7. Rondvraag en sluiting.

Dagelijks bestuur Dorpsraad Boekelo.

Afmelding graag via [email protected]