Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo

Contactadressen:
J. van Baal – voorzitter
tel. 4282427
jvbaal@planet.nl

H. Rietman – pennigmeester
tel. 4329471
rietmanusselo@home.nl

http://www.historische-kring-boekelo.nl

De Historische Kring B.-U.-Tw. is eind 2003 opgericht nadat uit een onderzoek bleek dat er behoefte bestaat aan informatie over wat hier vroeger was. Dit zowel wat betreft de ver teruggelegen geschiedenis, maar ook over de tijd die nog niet zo ver achter ons ligt.Doelstelling van de Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo: De beoefening van de historie en volkenkunde, het wekken van de belangstelling voor het opsporen, verzamelen, archiveren van alles wat met de historie en volkenkunde te maken heeft en/of daarmee samenhangt. Dit alles betrekking hebbend op het verrichten van historisch onderzoek en de bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van ons gebied in het algemeen maar in het bijzonder de monumenten. Uiteraard wordt er samengewerkt met de historische verenigingen om ons heen..

De kring bestaat uit een bestuur, leden en donateurs (€ 10 per jr.). Een maal per week komt er een groep bij elkaar op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Ned. Herv. Kerkje aan de Kwinkelerweg die aan archivering doet. Deze avond kan bezocht worden door iedereen die iets te melden heeft, vragen wil stellen, oude documenten heeft etc. Activiteiten zijn o.a. het organiseren van filmavonden , lezingen, informatie verschaffen op aanvraag en publiceren van zaken die met de historie van het gebied te doen.

Opgeslagen op 28-05-2008, in de rubriek Verenigingen