Home » Boeke-loos » Advertenteren in Boeke-loos

Advertenteren in Boeke-loos

Onze advertentie mogelijkheden

Formaat Afmetingen [HxB] Jaarcontracten
Eenmalige
advertenties 
Achterkant  1/1 pagina 180 x 123 mm € 1.560,- nvt
Binnenzijde 1/1 pagina – achter 180 x 123 mm € 1.260,- nvt
Binnenzijde 1/2 pagina – voor   86 x 123 mm €    665,- nvt
Binnenzijde 1/2 pagina – achter   86 x 123 mm €    665,-
1/1 pagina 180 x 123 mm € 425,- € 60,-
1/2 pagina   86 x 123 mm € 280,- € 45,-
1/3 pagina   56 x 123 mm € 210,- € 30,-
Advertorial 1/1 pagina 180 x 123 mm nvt € 60,-
Klein Zakelijk Maximaal 8 regels
(ca. 80-85 woorden)
nvt € 17,50
Boekelootje Maximaal 8 regels
(ca. 80-85 woorden)
nvt € 8,25

 

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 • Momenteel is er een wachtlijst. U kunt zich hier op laten plaatsen.
 • Anonieme advertenties worden niet geaccepteerd.

 

Jaarcontract advertenties

 • Jaarcontractprijzen betreffen 11 edities van Januari t/m december.
 • Advertenties worden aangegaan voor de duur van minimaal één jaargang (11 edities) en worden automatisch verlengd. Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk 31 oktober van het lopende jaar plaats te vinden.
 • Niet-betaling van het factuurbedrag kan ertoe leiden dat de advertentie niet meer wordt geplaatst.
  Dit schort evenwel de betalingsverplichting van het factuurbedrag niet op.
  Bij niet-tijdige betaling kan het factuurbedrag worden verhoogd met administratiekosten en eventuele incassokosten.
 • De inhoud van de advertenties kunnen gedurende een jaargang worden gewijzigd.
  Eventuele wijzigingen dienen uiterlijk op de sluitingsdatum kopij (zie kalender in Boeke-loos en op de website) te worden doorgegeven. Wijzigingen die na de sluitingsdatum binnenkomen worden in het eerstvolgende nummer opgenomen.

Formaat

1/1, 1/2 of 1/3 pagina, full color. Tevens te plaatsen op de achterzijde en de binnenzijde van de omslag

Kosteloze vermelding op  http://www.boekelo.info

Adverteerders in Boeke-loos met een jaarcontract ontvangen kosteloos een vermelding op http://www.boekelo.info. Voor de aanlevering van de gegevens voor deze vermelding zie: http://www.boekelo.info/contact/adverteren/vermeldingen-2/

Aanleveren

 • als PDF bestand op het advertentie formaat
 • zonder randen c.q. kaders.

 

Eenmalige advertentie

Een eenmalige advertentie wordt maximaal een keer per jaar geplaatst én indien er plaats is.

Formaat

1/1, 1/2 of 1/3 pagina, full color

Aanleveren

 • als PDF bestand op het gewenste advertentie formaat.
 • zonder randen c.q. kaders.

 

Advertorial

Advertorials zijn eenmalige advertenties in redactionele vorm die informatief zijn, met een commercieel accent.

Een advertorial is een eenmalige advertenties en wordt maximaal een keer per jaar geplaatst én indien er plaats is.

Formaat

1/1 pagina, full color

Aanleveren

 • als PDF bestand op het advertentie formaat 180 x 123 mm
 • zonder randen c.q. kaders.

 

Klein zakelijk

In een Klein Zakelijk (KZ) advertentie kunnen startende, kleine ondernemers of particulieren een tekstadvertentie plaatsen waarin, in ruil voor geleverde artikelen of diensten, een vergoeding gevraagd wordt. Hierbij valt te denken aan cursussen, hulp (huishoudelijk, parttime of vakantie-) gevraagd, aanbod van iets te koop of te huur, etc.
KZ’s kunnen eenmalig geplaatst worden en mogen géén structureel karakter krijgen.  Een en ander is ter beoordeling aan de redactie.

Formaat

Maximaal 8 regels (ca. 80-85 woorden in Arial 11 pts.).

Aanleveren

De tekst kan aangeleverd worden via het Aanmeldingsformulier of per e-mail via dorpsraad@boekelo.info.

 

Boekelootjes

Boekelootjes zijn bedoeld voor niet-commerciële oproepen en zijn voor verantwoording van de indiener.
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van ‘practical jokes’ e.d.

Formaat

Maximaal 8 regels (ca. 80-85 woorden in Arial 11 pts.).

Aanleveren

De tekst kan aangeleverd worden via het Aanmeldingsformulier  of per e-mail via dorpsraad@boekelo.info.

 

Betaling

Een factuur wordt u per e-mail toegezonden.
Na ontvangst van de factuur kunt u het betreffende bedrag per bank overmaken op NL69RABO0316734950 t.n.v. Stichting Dorpsraad Boekelo o.v.v. factuurnummer.

 

Wilt u advertentieruimte reserveren?

Maak dan gebruik van het Advertentieformulier op deze site of stuur een e-mail naar: dorpsraad@boekelo.info. Na ontvangst hiervan sturen wij zo spoedig mogelijk een bevestiging of nemen contact met u op.