Hoe werkt AED-Alert?

  1. Wanneer u een hartstilstand constateert belt u zo spoedig mogelijk 1-1-2. Wanneer geconstateerd wordt dat het om reanimatie gaat treedt het AED-Alert systeem in werking.
  2. De meldkamer voert de postcode in van de locatie waar het slachtoffer zich bevindt.
  3. In een straal van 1000m rondom de postcode en huisnummer van de plaats van het slachtoffer zoekt het systeem naar ingeschreven burgerhulpverleners.
  4. Het systeem stuurt nu een sms naar mensen die hulp kunnen en willen bieden in geval van nood. Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen:
    – Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie
    – Een defibrillatiebericht aan deelnemers om eerst een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te starten met hulpverlening.

Download voor naslag hier de
AED-kaart Boekelo (PDF)

AED In Boekelo

Waar vindt u een AED in Boekelo?