Home » Boekelo » Geschiedenis Boekelo

Geschiedenis Boekelo

De geschiedenis van Boekelo wordt bepaald door boerderijen, land en marken, verkoop, vererving en aanpassingen. Door de opening van de spoorlijn Winterswijk-Boekelo-Enschede-Hengelo in 1885, vestigde zich in Boekelo industrie.
Bij het boren naar goed drinkwater, ontdekte men in 1887 dat er veel zout in de bodem zit. Van oorsprong was hier zee.

Dit  is ook terug te vinden in de kleuren van de Boekelose vlag:
(de kleuren zijn van onderen naar boven):

 Boekelose vlag
  • Blauw: ooit was hier de zee
  • Wit: in die zee sloeg het zout neer
  • Groen: daarboven kwam grond waarop het bos groeide
  • Geel: het gewonnen zout bracht de welvaart, ook gesymboliseerd door de gouden munt met daarin de boortoren

 

 

zoutboortoren Boekelo is vooral bekend door de zoutindustrie.
In 1918 is de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie in dit dorp begonnen met zoutwinning. Door de komst van het Twentekanaal is de fabriek van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie in 1936 verplaatst naar Hengelo (nu Akzo Nobel). 

 

Omdat de K.N.Z. zich bewust was van de werkgelegenheid van de zoutindustrie voor de Boekelose bevolking, kwam ze met het idee om een natuur-zoutbad te realiseren  om de bewoners in het oosten van Nederland ook van zout water, zonlicht en lucht te laten genieten: ‘de zee op de heide’.

 golfslagbad Om bezoekers te trekken werd ook een apart golfslagbad aangelegd. In 1934 werd het bad geopend. Het landelijk populaire zoutwatergolfbad ‘Bad Boekelo’ is in 1985 gesloten.Op deze plek is nu het hotel Bad Boekelo gevestigd. 

 

Ook de textielindustrie floreerde in Boekelo.
De N.V. Boekelosche Stoomblekerij (in 1888 opgericht door de zonen van Gerrit Jan van Heek) werd in 1965 overgenomen door Unilever (die het bij P. Fentener van Vlissingen & Co’s Katoenfabrieken N.V. voegde, later Texoprint).
In 2004 stopt Texoprint de productie.

In 1960 richt de Boekelose Stoomblekerij Boekelo Foliën op, die in 1965 een eigen fabriek krijgt op het naastgelegen terrein. Het latere Boekelo Decor sluit in mei 2011.

 bleekerij  Op het oude fabrieksterrein is in 2008 een nieuwbouwplan gerealiseerd
De Bleekerij’ waarbij delen van het industriële erfgoed, zoals de oude gevels van textielgebouwen en de fabrieksschoorsteen, bewaard zijn gebleven.
Er staat ook nog een oude portiersloge, waar tegenwoordig de Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo gevestigd is. 

 

 grolsch  In 1998 neemt bierbrouwer Grolsch het besluit een nieuwe brouwerij te bouwen.
In 2001 wordt het officiële startschot gegeven van de bouw op de grens van Enschede en Boekelo. Het nieuwe, ultramoderne complex vervangt in 2004 de beide oude brouwerijen in Enschede en Groenlo.

 

(bronvermelding: grote delen van bovenstaande tekst is overgenomen uit Wikipedia)

(foto’s: gevonden via Google)

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Boekelo?

Neem dan contact op met de Historische Kring:
http://www.historische-kring-boekelo.nl
Boekelosestraat 400, 7548 AW  Boekelo
tel. 053 – 428 1203
Openingstijden Historisch Centrum:
maandagavond: 20:00 –  22:00 uur.
vrijdagochtend:  10:00 –  12:00 uur.

Geschiedenis in vogelvlucht:

1885 – 1937: spoorlijn Winterswijk-Boekelo-Enschede-Hengelo.
Tot in de vijftiger jaren bleef een spoorverbinding Boekelo-Enschede bestaan.

1887 – bij boren naar goed drinkwater wordt ontdekt dat onder Twente veel zout zit.

1889 – Boekelosche Stoombleekerij (BSB) start productie. 3 beken voor water en langs de spoorlijn.

1894 – 1978: Boekloosche Coöp. Stoomzuivelfabriek (opgericht door Gerrit Jan van Heek van het Stroot)

1918 – Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie vestigt zich te Boekelo (waar nu parkeerplaats van Hotel Bad Boekelo is).

1952 – Productie van zoutfabriek in Boekelo wordt definitief stilgelegd. Alles wordt geconcentreerd in Hengelo aan het Twentekanaal.
“De zee op de heide “ (zoutwaterbad) met hotel Bad Boekelo blijft bestaan.

1960 –  BSB richt Boekelo Foliën op. In 1965 eigen fabriek naast BSB ook in Boekelo

1967 – Museum Buurt Spoorweg (MBS) Haaksbergen-Boekelo v.v. opgericht.
Eerste rit 1971.

1971 – Eerste Military Boekelo bij manege in Teesinkbos. Daarvoor steeplechase op Stepelo.

2004 – Tussen Usselo en Boekelo opent Grolsch een nieuwe brouwerij inclusief kantoren. Op 7 april van dat jaar opent de Grolsch haar deuren van de nieuwe bierbrouwerij in Usselo.

2004 – Texoprint (voorheen Boekelosche Stoombleekerij) stopt productie. Na sloop van (niet alle) gebouwen wordt het terrein bewerkt tot het inrichten van een woonwijk ( De Bleekerij).