Stichting Dorpsraad Boekelo

De Stichting Dorpsraad Boekelo heeft als doelstelling het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van het werkgebied bij de besluitvorming van gemeente, provincie of nationale overheid en andere daarvoor in aanmerking  komende organisaties.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • Het onderhouden van contacten met bewoners, bewonersgroepen en overheden door middel van het houden van openbare vergaderingen waarbij de inwoners van het werkgebied hun visie op het te voeren beleid geven
  • Inwoners van het werkgebied van relevante informatie voorzien door middel van onder andere een dorpsblad, website, openbare vergaderingen en het organiseren van themabijeenkomsten;
  • Het mobiliseren en kanaliseren van de inspraakmogelijkheden van de inwoners alsmede het voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures teneinde op te komen voor het algemeen belang van de inwoners van het werkgebied;
  • Overleg te voeren met bestuurders en ambtenaren.

De Dorpsraad Boekelo bestuurt de Stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de Stichting.

Maandelijks spreekuur

Elke 2e dinsdag van de maand houdt de Dorpsraad van 19.00 – 19.30 spreekuur in de Zweede, Boekelosestraat 275. Wilt u bij ons op bezoek komen dan verzoeken wij u vriendelijk dit vooraf te melden via [email protected] Ook telefonische aanmelding vooraf is mogelijk bij de voorzitter (4282225) of de vice-voorzitter (4283496).

Gekozen vertegenwoordiging

De Dorpsraad Boekelo bestaat uit gekozen vertegenwoordigers uit het werkgebied. Deze vertegenwoordigers worden minimaal eens per 4 jaar gekozen door alle personen van 18 jaar en ouder en woonachtig in het werkgebied van de Stichting. In principe worden de verkiezingen tegelijk gehouden met de verkiezingen voor de Gemeenteraad Enschede.

Bekijk de verkiezingsuitslag van 21 maart 2018 en de dorpsraadsleden die gekozen zijn in de Dorpsraad 2018-2022

Stichting Dorpsraad Boekelo
Boekelosestraat 275
7548 AS  Enschede
Rabobank: NL69RABO0316734950
KvK: 41028185

Contact
E-mail: [email protected]
Facebook: www.facebook.com / stichtingdorpsraadboekelo