Concept agenda 19 juli 2022

 1. Opening door de voorzitter, mededelingen.
 2. Verslag van de openbare vergadering van 17 mei 2022.
 3. Mededelingen van de wijkagent.
 4. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen.
  • Commissie Fysiek
  • Commissie Sociaal
  • Dorpsbudget.
 5. Rondvraag/sluiting.

Wilt u een onderwerp met ons bespreken?
Mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op!

Of meld u aan voor het spreekuur