Agenda 15 november 2022

 1. Opening door de voorzitter, mededelingen.
 2. Verslag van de openbare vergadering van 20 september 2022
 3. Mededelingen van de wijkagent.
 4. Mededelingen
  • Huiskamer van het Dorp
  • Sculptuur Bad Boekelo
  • Dorpsbudget
  • ‘Zout en Nieuw’
  • Renovatie Boekelosestraat
  • Herinrichting terrein achter de Mans/tennisbaan
  • Versterking wijk- en dorpsdemocratie
  • Strooikaart
 5. Energietransitie
 6. Rondvraag/sluiting.

Wilt u een onderwerp met ons bespreken?
Mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op!

Of meld u aan voor het spreekuur