Openbare vergadering

16 mei 2023, 20.00 uur

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda.
 2. Vaststelling verslag 21 maart 2023.
 3. Mededelingen wijkagent
 4. Mededelingen
  • Renovatie Boekelosestraat
  • Natuurlijk spelen Blekerij
 5. Thema ‘Omgevingsvisie, Boekelo 2050’

  Onderwerpen:

  • Bedrijventerrein
  • Buitengebied en Energie, Wonen en Leven
  • Rondvraag en sluiting

Wilt u een onderwerp met ons bespreken?
Mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op!