Openbare vergadering 19 september 2023, 20.00 uur

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda.
 2. Mededelingen wijkagent
 3. Stand van zaken
  • Renovatie Boekelosestraat
  • Bestemmingsplan Landgoed Hof te Boekelo
  • Voortgang nieuwbouw Kwinkel
  • Voortgang onderzoek gemeente naar locatie IKC
  • Voortgang omgevingsvisie Enschede 2050 – Dorpsplan 2.0
  • Status windturbines en gebiedsgerichte aanpak.
  • Ontwikkelingen Noordtak – Plan van aanpak Nut- en Noodzaak Goederenvervoer
  • Ontwikkelingen opvang Oekraïners Tesinkweide.
 4.  Aanvragen Dorspbudget
 5. Rondvraag en sluiting.

Wilt u een onderwerp met ons bespreken?

Mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op!