Agenda 17 januari 2023

 1. Opening door de voorzitter, mededelingen.
 2. Verslag van de openbare vergadering van 15 november 2022
 3. Mededelingen van de wijkagent.
 4. Mededelingen
  • Nieuwe wijkregisseur
  • Sculptuur Bad Boekelo
  • Dorpsbudget (AED, Paddenwerkgroep)
  • Carillon
  • ‘Zout en Nieuw’
  • Renovatie Boekelosestraat
  • Herinrichting terrein achter de Mans/tennisbaan
  • TRMC
 5. Financieel verslag 2023
 6. Energietransitie / gebiedsgerichte aanpak
 7. Omgevingsvisie, Ruimtelijke Ambitie Enschede 2050
 8. Thema’s voor openbare vergaderingen
 9. Rondvraag en sluiting

Wilt u een onderwerp met ons bespreken?
Mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op!

Of meld u aan voor het spreekuur