Kaart definitief ontwerp Bleekrijplein   Bleekerijplein definitief ontwerp december 2014
Voorlopig ontwerp Bleekerijplein   Bleekerijplein voorlopig ontwerp 31-01-2012


Bleekerijplein is plek voor alle Boekeloërs.

Ter Steege Vastgoed Rijssen, ontwikkelaar van plan De Bleekerij in Boekelo, heeft samen met een brede vertegenwoordiging van Boekelo het entreeplein voor De Bleekerij ontworpen.

Het pleinontwerp, getekend door SAB uit Arnhem, is samen met vertegenwoordigers vanuit de Dorpsraad, werkgroep Dorpshart, Historische Kring, Museum Buurtspoorweg, klankbordgroep Bleekerij, Stichting BART, het aangrenzende Magazijn en de Boekelosestraat tot stand gekomen.
De gemeente Enschede en eigenaar Ter Steege Vastgoed Rijssen toetsen het aan de beheersuitgangs-punten en financiële kaders.

Het plein is bedoeld voor alle bewoners van Boekelo als versterking van het bestaande en in de toekomst te vernieuwen dorpshart. Het plein kan evenementen (zoals de Oude Voertuigendag of Koninginnedag) versterken en dienen als rustpunt voor toeristen. Voor het portiershuisje komt een vijver. In een ver verleden lag op deze plek ook een vijver, die later gedempt is en plaats maakte voor parkeerplaatsen. De vijver dient onder andere als opvang voor regenwater dat op het plein valt. De randen van de vijver zijn groene treden als veilige overgang tussen het plein en de vijver. De omranding van de vijver zijn natuurkeien, die eerder deel uit maakten van de bestrating op het Texoprintterrein.

De begrenzing aan de westzijde van het plein is een plateau van stelconplaten, dat verwijst naar een perron. Het plateau is niet bedoeld als plek waar nu of in de toekomst treinen stoppen, maar als zitelement en afscheiding van het spoor.

De noordoosthoek van het plein heeft een groen karakter. Een grasveld voor het Magazijn en de nog te bouwen herenhuizen dient als ontmoetingsplek voor de wijk. Het veld, waarvan een aantal bestaande eiken onderdeel uitmaakt, vormt tevens een afscheiding voor het verkeer op het dorpsplein.

Realisatie.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer precies de werkzaamheden rondom het plein starten. Na het opleveren van de nieuwe brandweerpost aan de Verzetslaan, moet eerst de tijdelijke brandweerpost, die nu nog op het plein staat, worden gesloopt. Daarna is eerst de oplevering van het bedrijfsverzamelgebouw aan het spoor wenselijk. Bouwverkeer zou immers het plein geen goed doen. Door tegenvallende belangstelling in het bedrijfsverzamelgebouw is echter nog geen zicht op een eventuele startdatum van de bouw hiervan. Ter Steege Vastgoed Rijssen heeft tot eind juni 2012 om inzicht te geven in de planning. Het is in ieder geval de wens van het dorp dat het plein in het voorjaar van 2013 is gerealiseerd.

[mappress]