INLEIDING

Samen met de gemeente Enschede heeft de Dorpsraad in haar vergadering van september 2012 het initiatief genomen om het onderwerp buurtenergie op de Boekelose kaart te zetten.

Bij Buurtenergie gaat het er om, als bij iedere vorm van samenwerking, zaken te realiseren op een financieel aantrekkelijke manier terwijl het product toch individueel afgestemd kan worden.
Het collectief inkopen van energie is waarschijnlijk het meest interessant om mee te beginnen.

Door de bundeling van de inkoop van energie voor betrokken Boekeloërs kan de levering van energie met gunstigere voorwaarden (goedkoper en door een duurzame, groene leverancier) worden bedongen. Onder deze condities zullen we echter nog steeds de frequente verhogingen van de energieprijs voelen! Vandaar dat er, om verder voordeel te behalen, geïnvesteerd zou moeten worden in bijvoorbeeld (na)isolatie, zonnepanelen en/of zonneboilers. Hiervoor kan het financiële voordeel dat is verkregen door de bundeling volledig of deels worden gebruikt. Maar natuurlijk kan er ook actiever geïnvesteerd worden door zelf de aanschaf van de zonnepanelen (of het vervangen door betere) en/of meer isolatie te financieren.

Dat maakt al met al dat er op lokaal niveau duurzaam energie wordt opgewekt en/of energiebesparing wordt gerealiseerd, die tevens van belang is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.  Het initiatief van Buurtenergie ligt bij de gemeente Enschede. Deze heeft hiervoor een deskundige ingehuurd die intussen meerdere samenwerkingsverbanden, met als eerste gemeenschappelijke activiteit energie, met succes heeft geïnitieerd in verschillende stadsdelen van Enschede, maar ook daarbuiten. Voor hen die nieuwsgierig zijn geworden: kijk eens op de website www.energierijkvoorst.nl. Daar wordt ook duidelijk dat door de versterkte sociale cohesie en interactie het buurtenergiebedrijf gaandeweg vaak verandert in een buurtonderneming die werkt aan meer dan energie, zoals voedsel, deelauto’s en opvang. Ten slotte: bij de realisatie van de verschillende collectieve zaken worden bij voorkeur lokale en regionale ondernemers betrokken om het geld hier te houden!
Dit leidt tot een sterkere lokale en regionale economie.

Door de volle agenda en andere prioriteiten kon je niet aanwezig zijn bij de besprekingen die er al zijn geweest voor en van Buurtenergie? Ik wil jullie hiervan niet weerhouden en dan ook de vraag meegeven, ‘Is dit ook niet iets voor mij/ons?’

Denk er eens over na en laat de heer Van der Heijden weten wat dat heeft opgeleverd, ook wanneer dat “Nee!” is. Doe dat bij voorkeur via het contactformulier op deze site (daarop staat ook de contactdata van V/d Heijden). Bij twijfel, vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Van der Heijden.

Namens de Dorpsraad Boekelo,

Joost A.J. Brunink

 

 

CONTACTFORMULIER BUURTENERGIE BOEKELO

Omcirkel de ‘ja’ of ‘nee’ die op u van toepassing is.

Ja, ik denk graag actief mee over de oprichting van en/of doe graag mee aan Buurtenergiebedrijf Boekelo!

Ja, ik blijf graag betrokken, houdt mij op de hoogte!.

Nee, want (geeft U a.u.b. een reden zodat wij daarvan kunnen leren?): …………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Naam:

E-mail:

Telefoon:

Stuur het ingevulde formulier naar:

Dr. G.M.A. (Jurgen) van der Heijden – AT Osborne (www.atosborne.nl)

Senior Adviseur Milieu & Omgeving
e-mail: [email protected]

Tel. werk 035 – 5434343
GSM 06 – 21 439 830

Hieronder de door de heer Van der Heijden in september 2012 in Boekelo gehouden presentatie over Buurtenergie.

Buurtenergie-Openingsavond_Boekelo 2013-0129