VOORLOPIGE Agenda voor 19 juni 2018.

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 19 juni 2018.

Aanvang: 20:00 uurplaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

1. Opening door de voorzitter en mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 17 april jl.

3. In- en uitgaande post.

4. Mededelingen van de wijkagent.

5. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:

  • Algemeen 
  • Commissie Fysiek (R.O.M.) 
  • Commissie Sociaal
  • Publiciteit  
  • M.F.A.
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget 

6. Rondvraag en sluiting.

 

Dagelijks bestuur Dorpsraad Boekelo.

Afmelding graag via dorpsraad@boekelo.info