Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op

 

dinsdag 21 september om 20.00 uur, M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

 

 1. Opening door de voorzitter, mededelingen.

 

 1. Mededelingen van de wijkagent.

 

 1. Vaststelling jaarrekening en balans 2019 en 2020. Verslagen kascommissie. Benoeming reserve lid kascommissie. Vaststelling begroting 2020 en 2021.

 

 1. Voortgang Dorpsplan 2020-2030.

 

 1. Dorpsraadverkiezingen maart 22.

 

 1. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  • Algemeen:
  • Commissie Fysiek (R.O.M.): a. duurzame energie/energievisie, renovatie Boekelosestraat.
  • Commissie Sociaal: a. kinderboerderij, hanging baskets
  • Dorpsbudget
  • Bookels Höltink
  • MFA
  • Publiciteit

 

 1. Rondvraag/sluiting.