Agenda voor 21 mei 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 19 maart 2019.

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
  2. Verslag van de openbare vergadering van 19 maart 2019.
  3. Mededelingen van de wijkagent.
  4. Proces herinrichting Boekelosestraat.
  5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030.
  6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
   • Algemeen.
   • Commissie Fysiek (R.O.M.): bestemmingsplan Welemosweg 1, parkeren Windmolenweg, duurzame energie.
   • Commissie Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d.):
   • Dorpsbudget:
   • Publiciteit:
   • M.F.A.: sportzaal
   • Klankbordgroep Grolsch.
   • Bookels Höltink.
  7. Rondvraag en sluiting.

Afmelding kan via [email protected]