De voor dinsdag 19 mei aangekodingde openbare vergadering vervalt vanwege de corona perikelen.

De volgende vergadering is op dinsdag 21 juli as.

 

Concept Agenda 21 juli 2020

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 21 juli 2020.

 

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen:
  2. Verslag van de openbare vergadering van 21 januari 2020.
  3. Mededelingen van de wijkagent.
  4. Vaststelling jaarrekening en balans 2019. Verslag kascommissie. Benoeming reserve lid kascommissie. Vaststelling begroting 2020.
  5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030.
  6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
   • Algemeen.
   • Commissie Fysiek: o.a. duurzame energie/energievisie
   • Commissie Sociaal:
   • Dorpsbudget:
   • Bookels Höltink.
   • MFA.
   • Publiciteit.
  7. Rondvraag en sluiting.

Afmelding kan via [email protected]