Agenda 19 november 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 19 november 2019.

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
  2. Verslag van de openbare vergadering van 17 september 2019.
  3. Mededelingen van de wijkagent.
  4. Voortgang Dorpsplan 2020-2030.
  5. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
   • Algemeen.
   • Commissie Fysiek (R.O.M.): o.a. bestemmingsokan Welenmosweg, bestemmingsplan Rutbekerveld, bocht Badweg, Teesinkbos.
   • Commissie Sociaal: o.a. week tegen de eenzaamheid.
   • Dorpsbudget.
   • Publiciteit.
  6. Rondvraag en sluiting.

Afmelding kan via [email protected]