Agenda voor 18 september 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 18 september 2018.

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

 1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
 2. Project “Komt er in!”
  • project voor eenzame en kwetsbare ouderen
  • presentatie door Femke van Eijzeren van Livio.
 3. Verslag van de openbare vergadering van 19 juni 2018.
 4. In- en uitgaande post.
 5. Mededelingen van de wijkagent.
 6. Opzet brainstormavond 16 oktober as. in het kader van de ontwikkeling van een nieuw dorpsplan 2020-2030.
 7. Ontmoetingscluster / MFA De Zweede.
 8. Resultaten schouw Boekelo.
 9. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  • Algemeen
  • Commissie Fysiek (R.O.M.) o.a. verlichting buitengebied
  • Commissie Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d.)
  • Dorpsbudget: bijdrage Sinterklaascomité
  • Publiciteit
  • M.F.A.
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Bookels Höltink
 10. Rondvraag en sluiting.
 11. Afmelding graag via [email protected]