Agenda voor 19 maart 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 19 maart 2019.

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
  2. Verslag van de openbare vergadering van 15 januari 2019.
  3. Mededelingen van de wijkagent.
  4. Vaststelling jaarrekening en balans 2018, verklaring kascommissie, samenstelling kascommissie jaarrekening en balans 2019, vaststelling begroting 2019.
  5. Vervolg Dorpsplan 2020-2030
  6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
   • Algemeen.
   • Commissie Fysiek (R.O.M.): bushalte centrum, kruising Haimersweg/Windmolenweg.
   • Commissie Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d.): natuurlijk spelen, banken.
   • Dorpsbudget: bijdrage t.b.v. site Historische Kring en Koningsdag.
   • Publiciteit: wijzigingen Boeke-loos.
   • M.F.A.: sportzaal
   • Klankbordgroep Grolsch.
   • Bookels Höltink.
  7. Rondvraag en sluiting.

Afmelding kan via [email protected]