Vanwege de corona perikelen kunnen we op dit moment helaas geen openbare vergadering houden. Via Boeke-loos, site en Facebook houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Wilt u met ons in contact komen dan kan dan op het maandelijkse spreekuur of via ons mailadres [email protected]

Concept Agenda  voor de volgende vergadering

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op ??

 

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen:
  2. Verslag van de openbare vergadering van 21 januari 2020.
  3. Mededelingen van de wijkagent.
  4. Vaststelling jaarrekening en balans 2019. Verslag kascommissie. Benoeming reserve lid kascommissie. Vaststelling begroting 2020.
  5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030.
  6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
   • Algemeen.
   • Commissie Fysiek:
   • Commissie Sociaal:
   • Dorpsbudget:
   • Bookels Höltink.
   • MFA.
   • Publiciteit.
  7. Rondvraag en sluiting.

Afmelding kan via [email protected]