Agenda 17 september 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 17 september 2019.

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
  2. Presentatie nieuwbouwplannen Sporthal De Zweede en actie fundraising op 2 november as.
  3. Verslag van de openbare vergadering van 16 juli 2019.
  4. Mededelingen van de wijkagent.
  5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030.
  6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
   • Algemeen.
   • Commissie Fysiek (R.O.M.): o.a. renovatie Windmolenweg (Marssteden), strooikaart 2019-2020, bomenkap Boekelosestraat 
   • Commissie Sociaal: o.a. week tegen de eenzaamheid
   • Dorpsbudget.
   • Publiciteit.
  7. Rondvraag en sluiting.

Afmelding kan via [email protected]