VOORLOPIGE Agenda voor 17 april 2018.

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 17 april 2018.

Aanvang: 20:00 uurplaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

1. Opening door de voorzitter en mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 20 februari jl.

3. In- en uitgaande post.

4. Mededelingen van de wijkagent.

5. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:

  • Dagelijks bestuur 
  • R.O.M. 
  • Publiciteit
  • Ouderencommissie  
  • M.F.A.
  • R.S.C.J.
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget 
  • Bookels Höltink

 

6. Rondvraag en sluiting.

 

Dagelijks bestuur Dorpsraad Boekelo.

Afmelding graag via dorpsraad@boekelo.info