DEZE DORPSRAADVERGADERING GAAT NIET DOOR!!!!!!

De volgende vergadering is op dinsdag 19 mei as.

Agenda 17 maart 2020

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 17 maart 2020.

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen: viering bevrijding Boekelo 1 april as.
  2. Verslag van de openbare vergadering van 21 januari 2020.
  3. Mededelingen van de wijkagent.
  4. Aanpak eikenprocessierups door de gemeente door Rien van Faassen, stadsdeelbeheer west.
  5. Vaststelling jaarrekening en balans 2019. Verslag kascommissie. Benoeming reserve lid kascommissie. Vaststelling begroting 2020.
  6. Voortgang Dorpsplan 2020-2030. Info avond 31 maart.
  7. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
   • Algemeen.
   • Commissie Fysiek: o.a. duurzame energie/energievisie
   • Commissie Sociaal: o.a.  kinderboerderij, hanging baskets centrum
   • Dorpsbudget:
   • Bookels Höltink.
   • MFA.
   • Publiciteit.
  8. Rondvraag en sluiting.

Afmelding kan via [email protected]