Agenda voor 20 november 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 20 november 2018.

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
  2. Verslag van de openbare vergadering van 18 september 2018.
  3. In- en uitgaande post.
  4. Mededelingen van de wijkagent.
  5. Vervolg ontwikkeling nieuw dorpsplan 2020-2030
  6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
   • Algemeen
   • Commissie Fysiek (R.O.M.) o.a. Abri Boekelosestraat, barriers Windmolenweg en verlichting buitengebied.
   • Commissie Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d.)
   • Dorpsbudget: bijdrage Sinterklaascomité
   • Publiciteit
   • M.F.A. stand van zaken fase 3, sportzaal
   • Klankbordgroep Grolsch
   • Bookels Höltink
  7. Rondvraag en sluiting.

Afmelding kan via [email protected]