Agenda 21 januari 2020

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 21 januari 2020.

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen: viering bevrijding Boekelo 1 april as.
  2. Jules Pieters, voorzitter Historische Kring, over de bevrijding van Boekelo op 1 april as.
  3. Verslag van de openbare vergadering van 19 november 2019.
  4. Mededelingen van de wijkagent.
  5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030.
  6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
   • Algemeen.
   • Commissie Fysiek: o.a. bestemmingsplan Rutbekerveld, terras pizzeria. 
   • Commissie Sociaal: o.a.  kinderboerderij, hanging baskets centrum, vervanging banken.
   • Dorpsbudget: aanvragen Zout & Nieuw, renovatie Halifaxmonument, Soundgardens.
   • Bookels Höltink.
   • MFA.
   • Publiciteit.
  7. Rondvraag en sluiting.

Afmelding kan via [email protected]