Agenda voor 15 januari 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op dinsdag 15 januari 2019.

Aanvang: 20:00 uur,  plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
  2. Verslag van de openbare vergadering van 20 november 2018.
  3. Mededelingen van de wijkagent.
  4. Vervolg ontwikkeling nieuw dorpsplan 2020-2030
  5. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
   • Algemeen
   • Commissie Fysiek (R.O.M.): adviezen omgevingsvergunning zoutboring en zouthuisje nabij Strootmanweg, ontwerp bestemmingsplan mr. de Wolfstraat 40, TRMC, duurzame energie.
   • Commissie Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d.): kinderboerderij 3.0.
   • Dorpsbudget:
   • Publiciteit
   • M.F.A. stand van zaken fase 3, sportzaal
   • Klankbordgroep Grolsch
   • Bookels Höltink
  6. Rondvraag en sluiting.

Afmelding kan via [email protected]