Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 november 2018

1. Opening De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Kas de Vries (vice-voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 8 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink, Bert Bennink en Jeroen Verhaak zijn afwezig), 8 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en Jan ten Elzen namens de gemeente (Stadsdeelbeheer-West). MEDEDELINGEN Janny Joosten […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 18 september 2018

1. Opening De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink en Ben Bel zijn afwezig), 11 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en namens de gemeente zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juni 2018

1. Opening De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 10 leden van de Dorpsraad (Kas de Vries is afwezig), 7 belangstellenden en wijkagent Wilfried Bossink. Namens de gemeente is Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) aanwezig. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) kon niet […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 april 2018

1. Opening De eerste openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 11 leden van de Dorpsraad en 11 belangstellenden, Roelant Lawerman namens de Verkiezingscommissie en de gemeentelijke vertegenwoordigers Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Alle aanwezigen nemen […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 maart 2018

1. Opening De laatste openbare vergadering van Dorpsraad 2014/2018 wordt om 20:00 uur door Jeroen Verhaak – voorzitter – geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 12 leden van de Dorpsraad en 30 belangstellenden, waaronder kandidaat-Dorpsraadleden, de Verkiezingscommissie, een delegatie van de Twentse Radio Modelvliegtuigclub en de “ambtelijke vertegenwoordigers” Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Wilfried […]

Verslag Dorpsraadvergadering 20 februari 2018

1. Opening De 43e openbare vergadering van de Dorpsraad 2014/2018 wordt om precies 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Er zijn 20 aanwezigen: 11 Dorpsraadleden (Jeanet van Offenbeek heeft zich afgemeld) en 9 belangstellenden op de “publieke tribune”. Onder die laatsten zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Wilfried Bossink (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). […]

Verslag Dorpsraadvergadering 16 januari 2018

1. Opening De eerste openbare Dorpsraadvergadering van 2018 wordt om enkele minuten over acht nm. door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Na de verwelkoming en het uitspreken van de goede wensen voor 2018, constateert onze voorman dat de Dorpsraad bijna compleet is (Jeanet van Offenbeek heeft laten weten verhinderd te zijn) en dat op de […]

Verslag Dorpsraadvergadering 19 december 2017

1. OPENING De laatste openbare vergadering in 2017 van de Boekelose Dorpsraad wordt, zoals we dat van de voorzitter – Jeroen Verhaak – gewend zijn, om precies 20:00 uur geopend. Hij heet allen welkom, dat zijn: de voltallige Dorpsraad (13 personen) en 13 belangstellenden waaronder Wilfried Bossink (wijkagent) en Rien van Faassen (Stadsdeelbeheer-West). Jan Haven […]

Verslag Dorpsraadvergadering 21 november 2017

1. OPENING Op dinsdagavond 21/11, om 20 uur, smaakt Jeroen Verhaak, voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, het genoegen om de openbare novembervergadering te kunnen openen. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (afwezig zijn Henk Abbink, Jeanet van Offenbeek, Gerard Roossink en Bernd Weijers) en 10 belangstellenden, waaronder Jan ten […]

Verslag Dorpsraadvergadering 17 oktober 2017

1. OPENING De voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, Jeroen Verhaak, hamert om 20:00 uur de oktobervergadering open. Hij verwelkomt 12 leden van de Dorpsraad en bijna 20 belangstellenden, daaronder zijn Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Wilfried Bossink (wijkagent). De voorzitter meldt de afwezigheid van Joost Brunink, hij is door een thuisongeval tijdelijk […]

Verslag Dorpsraadvergadering 19 september 2017

1. OPENING Op deze derde dinsdag van september opent Kas de Vries (vice-voorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (Ben Bel, Joost Brunink, Ben Schoppert, Ben ter Stal, Gonny ten Veen en Jeroen Verhaak zijn onder ander wegens vakantie afwezig) en circa 10 belangstellenden van harte welkom. […]

Verslag Dorpsraadvergadering 18 juli 2017

1. OPENING Op deze derde dinsdag van juli opent Jeroen Verhaak (voorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (Ben Bel, Jeanet van Offenbeek, Gerard Roossink, Ben Schoppert, Gonny ten Veen en Kas de Vries zijn onder ander wegens vakantie afwezig) en circa 10 belangstellenden van harte welkom. […]

Verslag Dorpsraadvergadering 21 april 2015

OPENING. Ruim dertig mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de aprilvergadering van de Boekelose Dorpsraad die om 20:00 uur door Jeroen Verhaak wordt geopend. Elf Dorpsraadleden geven acte de présence, Henk Guchelaar en Bart Stokkers hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. Twintig belangstellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) […]

Verslag Dorpsraadvergadering 17 maart 2015

1. OPENING 27 mensen horen en zien Jeroen Verhaak, de voorzitter van de Dorpsraad Boekelo, om precies 20:00 uur de derde openbare vergadering van 2015 openen. Hij heet een ieder welkom:12 leden van de Dorpsraad (Natascha Nijman is verhinderd) en 15 “zaalzitters”, waaronder Corrie Jaran, Jan ten Elzen (beiden Stadsdeel-West) en Anton Brinks (wijkagent). De […]

Verslag Dorpsraadvergadering 17 februari 2015

1. OPENING De voorzitter, Jeroen Verhaak, opent de bijeenkomst om 20:00 uur. Hij heet de 10 aanwezige Dorpsraadleden (Joost Brunink, Bart Stokkers en Kas de Vries zijn verhinderd) -, de 2 presenterende gasten (Gerlinde Rietberg en Margot Strik) – en de 5 belangstellenden (waaronder Anton Brinks, politie en Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West) van harte welkom. […]

Verslag Dorpsraadvergadering 20 januari 2015

1. OPENING Maar liefst 30 mensen hebben zich in de Zweede verzameld om de eerste Dorpsraadsvergadering daar bij te wonen. Na de opening van de vergadering om exact 20:00 uur door onze voorzitter, Jeroen Verhaak, krijgt Hennie Westerveld het woord om ons namens het bestuur van de M.F.A. De Zweede welkom te heten en succes […]

Verslag Dorpsraadvergadering 16 december 2014

1. OPENING Kas de Vries, vicevoorzitter, opent deze historische vergadering (de laatste in het kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5) om precies 20:00 uur. Drie leden hebben zich afgemeld: Henk Abbink (is naar een vergadering over glasvezelaanleg in het buitengebied), Henk Guchelaar en Jeroen Verhaak. Op de “publieke tribune” zitten aanvankelijk 2 mensen: Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) […]

Verslag Dorpsraadvergadering 18 november 2014

VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2014. 1.OPENING De november-vergadering van de Dorpsraad Boekelo wordt om 8 uur n.m. geopend door de voorzitter, Jeroen Verhaak. [Het laatste deel van deze vergadering wordt voorgezeten door Kas de Vries, de vicevoorzitter, omdat Jeroen Verhaak rond 9 uur naar de vergadering van Stadsdeelcommissie-West gaat.] Tien van de […]

Verslag Dorpsraadvergadering 21 oktober 2014

Agenda was als volgt: Opening en mededelingen. Notulen van de vergadering van 16 september jl. In- en uitgaande post. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen: • R.O.M.: • R.S.C.J. • Publiciteit • Ouderencommissie • M.F.A. • Stichting Mortuarium Boekelo • Klankbordgroep Grolsch • Dorpsbudget • Bookels Höltinks • Beheerscommissie Kwinkelerweg 5 • B.A.R.T. Rondvraag en […]

Verslag dorpsraadvergadering 16 september 2014

Agenda was als volgt: Opening en mededelingen. Notulen van de vergadering van 15 juli jl. In- en uitgaande post. Wisseling van de Wacht: nieuwe wijkagent Afscheid van Dhr Peter Colijn, welkom Dhr. Anton Brinks. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen: • R.O.M.: verkeerstellingen Beldershoekweg, Bleekerijplein, verondieping Goorseveld • R.S.C.J. • Publiciteit • Ouderencommissie • M.F.A. […]

Verslag Dorpsraadvergadering 15 juli 2014

Agenda was als volgt: Opening en mededelingen. Notulen van de vergadering van 17 juni jl. In- en uitgaande post. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen: B.A.R.T.; Beheerscommissie Kwinkelerweg 5; Bookels Höltink; Dorpsbudget; Klankbordgroep Grolsch; Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk; M.F.A.; Ouderencommissie; Publiciteit; R.O.M.; R.S.C.J. Rondvraag en sluiting.   Verslag van de Dorpsraadvergadering van 15 juli […]

Verslag Dorpsraadvergadering 17 juni 2014

Agenda Opening door de voorzitter en mededelingen. Notulen van de vergadering van 15 april jl. In- en uitgaande post. Huishoudelijk reglement. Bespreking en vaststelling van voorgestelde wijzigingen. Gedragscode dorpsraad. Bespreking en vaststelling. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen: B.A.R.T.; Beheerscommissie Kwinkelerweg 5; Bookels Höltink; Dorpsbudget; Klankbordgroep Grolsch; Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk; M.F.A.; Ouderencommissie; Publiciteit; […]

Verslag Dorpsraadvergadering 20 mei 2014

Agenda Opening door de voorzitter en mededelingen. Notulen van de vergadering van 15 april jl. In- en uitgaande post. Huishoudelijk reglement. Bespreking en vaststelling van voorgestelde wijzigingen. Gedragscode dorpsraad. Bespreking en vaststelling. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen: B.A.R.T.; Beheerscommissie Kwinkelerweg 5; Bookels Höltink; Dorpsbudget; Klankbordgroep Grolsch; Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk; M.F.A.; Ouderencommissie; Publiciteit; […]

Verslag Dorpsraadvergadering 15 april 2014.

    1.OPENING.Wegens koffieperikelen – en ook onze vergaderingen worden met koffie gesmeerd, dus dat vocht moet er zijn – gaat de eerste vergadering van de Boekelose Dorpsraad in haar vernieuwde samenstelling enkele minuten over acht van start. Op 25 maart jl. hebben we de functies verdeeld, hierdoor kan Jeroen Verhaak als voorzitter de starthandeling […]