Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 novermber 2019

1. Opening door de voorzitter JeroenVerhaak, mededelingen Afwezig: Ben ter Stal (mka) en  Gerard Woerdenbag De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door voorzitter Jeroen Verhaak. Op de publieke tribune zijn ca 15 aanwezigen. Namens de gemeente zijn zowel Nico Bolhuis als Jan ten Elzen present. Zoals eerder gemeld is Jos Brunink verhuisd buiten het […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 september 2019

1. Opening door de voorzitter. mededelingen Afwezig m.k.: Jeroen Verhaak, Jos Brunink, Bernd Weijers.   De voorzitter heet iedereen welkom. De tafel opstelling is deze vergadering anders. Doel is om meepraten door de bezoekers gemakkelijker te maken. In de juli vergadering was aangekondigd dat de secretaris zou stoppen. Er is nog geen secretaris gevonden. De voorzitter […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 16 juli 2019

1. Opening door de voorzitter. mededelingen Om exact 20.00 uur opent voorzitter Jeroen Verhaak de vergadering en meldt de afwezigheid van drie Dorpsraadleden: Kas de Vries, Ben ter Stal en Edith Robers. Verder zijn Nico Bolhuis (Stadsdeel West) en wijkagent Wilfried Bossink afwezig met kennisgeving. N.a.v. een publicatie in Boeke-loos wordt meegedeeld dat Erve Menzo […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 mei 2019

1. Opening door de voorzitter, mededelingen Bij afwezigheid van de voorzitter en vicevoorzitter opent Edith Robers de vergadering . Jos Brunink en Bert Bennink zijn afwezig met kennisgeving. Bernd Weijers zal in verband met een vergadering betreffende het Rutbeek wat later. Medelingen: Djoeke Ludwig is sinds 2 maanden werkzaam voor de Dorpsraad.als ambtelijk secretaris. Verder […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 maart 2019

Afwezig met kennisgeving: Jos Brunink. Circa 15 belangstellenden aanwezig. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Er zijn geen mededelingen. 2. Verslag van de openbare vergadering 15 januari 2018 Zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan Edith Robers. 3. Mededelingen wijkagent In de afgelopen 2 maanden zijn er de volgende ongewenste zaken gebeurd: Gereedschap […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 januari 2019

Afwezig met kennisgeving: Bernd Weijers en Bert Bennink, Jan ten Elzen (gemeente) 17 belangstellenden aanwezig. 1. Opening De voorzitter wenst alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar. De Nieuwjaarsreceptie ´Zout en Nieuw´ op 5 januari in de Buren was een groot succes met meer dan 400 aanwezigen uit Boekelo, Usselo en Twekkelo. Het lijkt dat de sportzaal […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 november 2018

1. Opening De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Kas de Vries (vice-voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 8 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink, Bert Bennink en Jeroen Verhaak zijn afwezig), 8 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en Jan ten Elzen namens de gemeente (Stadsdeelbeheer-West). MEDEDELINGEN Janny Joosten […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 18 september 2018

1. Opening De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink en Ben Bel zijn afwezig), 11 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en namens de gemeente zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juni 2018

1. Opening De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 10 leden van de Dorpsraad (Kas de Vries is afwezig), 7 belangstellenden en wijkagent Wilfried Bossink. Namens de gemeente is Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) aanwezig. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) kon niet […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 april 2018

1. Opening De eerste openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 11 leden van de Dorpsraad en 11 belangstellenden, Roelant Lawerman namens de Verkiezingscommissie en de gemeentelijke vertegenwoordigers Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Alle aanwezigen nemen […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 maart 2018

1. Opening De laatste openbare vergadering van Dorpsraad 2014/2018 wordt om 20:00 uur door Jeroen Verhaak – voorzitter – geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 12 leden van de Dorpsraad en 30 belangstellenden, waaronder kandidaat-Dorpsraadleden, de Verkiezingscommissie, een delegatie van de Twentse Radio Modelvliegtuigclub en de “ambtelijke vertegenwoordigers” Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Wilfried […]

Verslag Dorpsraadvergadering 20 februari 2018

1. Opening De 43e openbare vergadering van de Dorpsraad 2014/2018 wordt om precies 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Er zijn 20 aanwezigen: 11 Dorpsraadleden (Jeanet van Offenbeek heeft zich afgemeld) en 9 belangstellenden op de “publieke tribune”. Onder die laatsten zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Wilfried Bossink (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). […]

Verslag Dorpsraadvergadering 21 oktober 2014

Agenda was als volgt: Opening en mededelingen. Notulen van de vergadering van 16 september jl. In- en uitgaande post. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen: • R.O.M.: • R.S.C.J. • Publiciteit • Ouderencommissie • M.F.A. • Stichting Mortuarium Boekelo • Klankbordgroep Grolsch • Dorpsbudget • Bookels Höltinks • Beheerscommissie Kwinkelerweg 5 • B.A.R.T. Rondvraag en […]

Verslag dorpsraadvergadering 16 september 2014

Agenda was als volgt: Opening en mededelingen. Notulen van de vergadering van 15 juli jl. In- en uitgaande post. Wisseling van de Wacht: nieuwe wijkagent Afscheid van Dhr Peter Colijn, welkom Dhr. Anton Brinks. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen: • R.O.M.: verkeerstellingen Beldershoekweg, Bleekerijplein, verondieping Goorseveld • R.S.C.J. • Publiciteit • Ouderencommissie • M.F.A. […]

Verslag Dorpsraadvergadering 15 juli 2014

Agenda was als volgt: Opening en mededelingen. Notulen van de vergadering van 17 juni jl. In- en uitgaande post. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen: B.A.R.T.; Beheerscommissie Kwinkelerweg 5; Bookels Höltink; Dorpsbudget; Klankbordgroep Grolsch; Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk; M.F.A.; Ouderencommissie; Publiciteit; R.O.M.; R.S.C.J. Rondvraag en sluiting.   Verslag van de Dorpsraadvergadering van 15 juli […]

Verslag Dorpsraadvergadering 17 juni 2014

Agenda Opening door de voorzitter en mededelingen. Notulen van de vergadering van 15 april jl. In- en uitgaande post. Huishoudelijk reglement. Bespreking en vaststelling van voorgestelde wijzigingen. Gedragscode dorpsraad. Bespreking en vaststelling. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen: B.A.R.T.; Beheerscommissie Kwinkelerweg 5; Bookels Höltink; Dorpsbudget; Klankbordgroep Grolsch; Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk; M.F.A.; Ouderencommissie; Publiciteit; […]

Verslag Dorpsraadvergadering 20 mei 2014

Agenda Opening door de voorzitter en mededelingen. Notulen van de vergadering van 15 april jl. In- en uitgaande post. Huishoudelijk reglement. Bespreking en vaststelling van voorgestelde wijzigingen. Gedragscode dorpsraad. Bespreking en vaststelling. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen: B.A.R.T.; Beheerscommissie Kwinkelerweg 5; Bookels Höltink; Dorpsbudget; Klankbordgroep Grolsch; Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk; M.F.A.; Ouderencommissie; Publiciteit; […]

Verslag Dorpsraadvergadering 15 april 2014.

    1.OPENING.Wegens koffieperikelen – en ook onze vergaderingen worden met koffie gesmeerd, dus dat vocht moet er zijn – gaat de eerste vergadering van de Boekelose Dorpsraad in haar vernieuwde samenstelling enkele minuten over acht van start. Op 25 maart jl. hebben we de functies verdeeld, hierdoor kan Jeroen Verhaak als voorzitter de starthandeling […]

Verslag Dorpsraadvergadering 18 maart 2014

  1.OPENING. Alle 13 Dorpsraadleden en 13 belangstellenden (waaronder 2 gemeenteraadsleden en een vertegenwoordigster van het Stadsdeelmanagement-West) horen en zien Jeroen Verhaak om enkele minuten over 8 op deze dinsdagavond de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad 2010-2014 openen. De voorzitter heet allen welkom. 2.NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING, 19 FEBRUARI 2014. In dat verslag […]

Verslag Dorpsraadvergadering 18 februari 2014

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 18 FEBRUARI 2014.   1.OPENING. Met een forse hamerslag opent Jeroen Verhaak (de voorzitter van de Boekelose Dorpsraad) om enkele minuten over acht op deze dinsdagavond de op één na laatste vergadering van de zittingsperiode 2010/2014. Deze bijeenkomst staat voor een flink deel in het teken van de verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad […]

NOTULEN VAN DE DORPSRAADVERGADERING 18 FEBRUARI 2014

    1.OPENING. Met een forse hamerslag opent Jeroen Verhaak (de voorzitter van de Boekelose Dorpsraad) om enkele minuten over acht op deze dinsdagavond de op één na laatste vergadering van de zittingsperiode 2010/2014. Deze bijeenkomst staat voor een flink deel in het teken van de verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad (2014/2018) op 19 maart […]

Verslag Dorpsraadvergadering 21 januari 2014

1. OPENING. Jeroen Verhaak opent om 20:00 uur de eerste Dorpsraadvergadering van 2014. Aanwezig zijn 12 Dorpsraadleden (Saskia Duesmann is met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden t.w. Corrie Jaran – Harbers (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Peter Colijn (wijkagent) en 6 dorpsgenoten. Na de opening feliciteert de voorzitter Ben Bel met het feit dat deze begin dit […]

Verslag Dorpsraadvergadering 17 december 2013

    1.OPENING. 23 mensen zijn er getuige van dat Jeroen Verhaak, voorzitter, de laatste openbare Dorpsraadvergadering van 2013 om exact 20:00 uur opent. Zijn gehoor bestaat uit 11 leden (afwezig zijn Brenda Tiecke en Henk Abbink) en 12 actieve toehoorders, waarbij Marrianne van den Berg, Corrie Jaran-Harbers (beiden Stadsdeelmanagement- West), Peter Colijn (wijkagent) en Margriet […]

Verslag Dorpsraadvergadering 19 november 2013

  1. OPENING door de voorzitter en mededelingen. De novembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om klokslag 20:00 uur geopend door Jeroen Verhaak (voorzitter), daarbij verwelkomt hij 12 Dorpsraadleden (Henk Guchelaar is met kennisgeving afwezig) en een 15-tal belangstellenden, waaronder Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement-West), Peter Colijn (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Uiteraard memoreert hij het […]