Door de huidige situatie hebben wij besloten de openbare vergadering op 18 januari 2022 te annuleren!

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo op

 

dinsdag 22 februari om 20.00 uur, M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

 

Concept agenda:

 1. Opening door de voorzitter, mededelingen.
 2. Verslag van de openbare vergadering van 21 september 2021.
 3. Mededelingen van de wijkagent.
 4. Voortgang Dorpsplan 2020-2030.
 5. Kennismaking met de kandidaat Dorpsraadsleden voor de zittingsperiode 2022-2026.
 6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  • Algemeen:
  • Commissie Fysiek (R.O.M.):
  • Commissie Sociaal:
  • Dorpsbudget
  • Bookels Höltink
  • MFA
  • Publiciteit

6. Rondvraag/sluiting.

Helaas kunnen we vanwege corona een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Daarom is vooraanmelding via [email protected] noodzakelijk.

Wilt u er rekening mee houden dat u voor deelname uw QR code moet laten zien alsmede uw identificatiebewijs?

Wilt u een onderwerp met ons bespreken? Mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op!