Boek '100 jaar Kwinkeler'


Ruim een jaar geleden heeft het bestuur van de Historische Kring Boekelo, Usselo, Twekkelo haar medewerker Jaap de Boer gevraagd een stukje te schrijven over Erve Kwinkeler in Boekelo. Een en ander leidde tot een studie over het erf, de bewoners en de relatie tot Boekelo. Mede dankzij de enthousiaste en zeer welwillende medewerking van de huidige bewoners van het Erve, hun familieleden en vele anderen, heeft dit onderzoek een schat aan informatie opgeleverd, met als resultaat: een 331 pagina’s tellend boek getiteld:
100 jaar Kwinkeler / Hulscher 1803 – 1903.
Op woensdag 8 juni jl. is het boek tijdens een persbijeenkomst overhandigd aan de familie Hulscher. Na enkele inleidende woorden van de voorzitter van de Historische Kring en een korte presentatie over het boek, werd de omslag onthuld. Vervolgens werd het eerste exemplaar door de auteur Jaap de Boer aangeboden aan Marja en Wil Hulscher.
De voorzitter van de Historische Kring, Jacques van Baal, bood het Stadsarchief een exemplaar aan.


Foto’s: Henk Scholte in ‘t Hoff , redactie Boeke-loos
Tekst: Ingrid Kuster, redactie Boeke-loos