Boeke-loos december 2015

Boeke-loos, jrg. 37, nr. 388, december 2015

Inhoudsopgave:

04 Receptie Prins Dennis / Activiteiten 2016 CV De Soaltkloet’ns
05 Nieuws uit de Dorpsraad (17 november 2015)
11 (vervolg) Nieuws DR / Rectificatie Bridgeclub Boekelo
13 Schema 2016 DR-vergaderingen / data Boeke-loos / inzameling oud papier
15 Advertentietarieven Boeke-loos 2016
17 Column van Simone: Monopoly
19 (vervolg) Column Simone / Kerstnachtviering ‘Inspiration’
21 Blad bloazen
25 Jubileumconcert Muziekvereniging Unisson
27 Er was eens…
29 Tai Chi voor alle leeftijden in Boekelo
31 Oproep collectanten / Kerstmarkt Boekelo
35 Lichtjesavond begraafplaats Usselo
37 Kerstcrossloop Boekelopers BSC Unisson
39 Nieuws van de Historische Kring
41 Kerkentour Brook Duo
43 Kerstbomen te koop
45 Voorlichting openbaar vervoer / Trefpunt Nieuws
49 Huiskamer van het Dorp: activiteiten
51 Huiskamer van het Dorp: maaltijden
55 Kerkdiensten / Kinderkerstnachtdienst
57 Kalender
59 37 jaar Slagerij Van der Peet
62 Colofon