Boeke-loos december 2016

Boeke-loos | december 2016 | jaargang 38 | nr. 399

Download de PDF

Inhoudsopgave:

04 Kerstcrossloop
05 Nieuws uit de Dorpsraad
& Vergaderschema Dorpsraad
& Deadlines Boeke-loos 2017
13 Vaarwel Jan & Tiny van FORM+PRINT
19 Sinterklaasintocht
21 Inzameling van herfstbladeren
23 Dienstregeling Buurtbus 506
25 Nieuwe wijkagent in Boekelo
31 Kerstmarkt in Boekelo
33 Gezondheidscheck Livio / Mededelingen
35 Frolijke Reporter bezoekt Clubheld genomineerde Arjan Wissink
39 Trefpunt nieuws / Dankwoord Inspiration /
41 Kinderkerstnacht / Lichtjesavond
43 Kerkdiensten / De Zonnebloem
45 Activiteiten Huiskamer van het Dorp
47 Al dat geknal interesseert mij geen bal
49 FolkClub Twente
51 Klein Zakelijk
53 Historische Kring
57 N18: Time lapse foto
55 Carnaval in Boekelo
59 Kalender
61 Biljartclub jubileum
63 Nieuwe huisartsen
65 Vredesknuffels voor kinderen Syrië
66 Colofon