Boeke-loos januari 2016

Boeke-loos, jrg. 38, nr. 389, januari 2016

Inhoudsopgave:

04 Omslagfoto Boeke-loos 2016
05 Omslagfoto Boeke-loos: toelichting door de fotograaf
07 Nieuws uit de Dorpsraad (15 december 2015)
13 Vervanging riolering Edelstenenbuurt
15 Nieuwjaarswens Dorpsraad
19 Wijziging redactie Boeke-loos / Welkom
21 Ik vertrek na 10 jaar
25 Bedankt
27 Column van Simone: Welkom
33 Oproep gastgezinnen B-toernooi
35 Nominatie De Buren
37 Collecte opbrengsten
39 Oudercursus PresentChild
41 Nieuws van de Historische Kring
43 Volg de blauwe pijlen
45 Carnaval in Boekelo
47 Overpeinzing
51 Huiskamer van het Dorp: activiteiten
53 Huiskamer van het Dorp: maaltijden
55 Huiskamer van het Dorp: vakpreventie / Trefpunt Nieuws
57 Kerkdiensten / Mortuarium Boekelo
59 Kalender
61 Internationaal succes Boekeloos danspaar
62 Colofon