Boeke-loos november 2016

Boeke-loos | november 2016 | jaargang 38 | nr. 398

Download de PDF

Inhoudsopgave:

04 Van de redactie
05 Nieuws uit de Dorpsraad
11 Mededeling Huiskamer van het dorp
13 Even voorstellen: nieuwe redactieleden
15 Van de wethouder
17 Karen ervaart ondernemend Boekelo 21 Kennismaken met huisarts Niels van Rozen
23 Muziekver. Unisson Concert
25 Sint Maarten Optocht
27 Zelf lampionnen maken
29 De Blonde Jongens en Tim -Debjet
30 Kleurplaat Sinterklaas
33 AED cursussen in Boekelo
35 De Frolijke Reporter op de Military
41 Trefpunt Nieuws / Keep it Clean dag
43 Nieuws Historische Kring / 40+ groep
45 Sinterklaas leest voor / Spelen op kunstgrasvelden
47 Oude voertuigendag
49 Opruiming PKN Kerkje / Kerkdiensten
51 BTC Tenniskampioen heren
53 Time lapse N18 / Kerstmarkt vooraankondiging
55 Puzzel
57 Activiteiten Huiskamer van het Dorp
59 Kalender
61 Kinderkerstnachtdienst
63 DJ’s draaien weer door / Klein zakelijk
64 FolkClub Twente Concert Gullane & de Jong
66 Colofon