Boeke-loos oktober 2015

Boeke-loos, jrg. 37, nr. 386, oktober 2015

Inhoudsopgave:

 

04 Sponsorloop en spelletjesmiddag OBS Molenbeek
05 v.v. Sponsorloop / Mutatie Dorpsraad
07 Nieuws uit de Dorpsraad (15 september 2015)
13 Verhuisbericht Arie Kers
15 Nieuws van de Historische Kring
17 Huisartsen MC De Windmolen / Opbrengst collecte KWF
19 The Seven Year Itch: NIEUW: Column van Simone
23 Oude Voertuigendag Boekelo / Najaarsstoomdag MBS
25 Keep It Clean Day
27 Zin in breien? / Jubileumuitvoering GV Unisson
29 Boekelopers Military Crossloop
31 Straatadoptie
33 Vacature: gezocht redactieleden boeke-loos en boekelo.info
35 Prins Pietje / Kledingbeurs Rode Kruis
37 Kinderen helpen kinderen
39 Huiskamer van het Dorp: activiteiten
41 Huiskamer van het Dorp: maaltijden
43 Lustrum Camping ‘Onder de Sterren’
45 Folkclub Twente
49 ‘t Verborgen Theater
51 Reanimatiecursus Boekelo
55 Kerkdiensten / Trefpunt Nieuws
59 Kalender
61 Opening Bleekerijplein
62 Colofon