Brainstorm Veranderingen in Openbare Ruimte 3 maart 2015

Boekelo Meer Baas In Eigen Ruimte? Meedenkers gevraagd!

Nee, deze titel is géén oproep tot afsplitsing van de gemeente Enschede of zomaar een lokaal-nationalistische oprisping! Het gaat over de vorm die we willen gaan geven aan de gedachtewisseling met de gemeente Enschede over VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. Aanleiding tot deze bijeenkomst is de taakstelling die de gemeenteraad van Enschede de gemeentelijke instanties heeft opgelegd om aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte minder geld te besteden zonder daarbij onder een onaanvaardbaar kwaliteitsniveau te komen. Toen de gemeente Enschede, bij monde van Peter Dijkstra (Stadsdeelbeheer-West), in de Dorpsraadvergadering van 15 april 2014 haar plannen ontvouwde heeft die Dorpsraad, onder de noemer: “Het betreft ons, maar dan ook mét ons”, aangeboden met Stadsdeelbeheer-West in gesprek aan te gaan over deze operatie. Het gaat voor de hele gemeente Enschede om een fors bedrag dat jaarlijks bezuinigd moet worden: in 2015 is dat 1 miljoen euro, via 1.5 miljoen in 2016 moet dat uiteindelijk vanaf 2017 jaarlijks 2 miljoen minder zijn dan in 2013. Toegespitst op Boekelo: maaibudget 2014 was 20.000 euro, in 2015 is daar 11.500 euro voor beschikbaar. Wáár in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, bestaande uit grijs (wegen etc.) en groen (plantsoenen etc.) gesnoeid moet gaan worden en hoe dat beheer op een andere wijze georganiseerd, bijvoorbeeld door bewoners – eventueel met gemeentelijke facilitering – overgenomen kan worden, is voor de eerste keer onderwerp van gesprek op 3 maart a.s., van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur, in de M.F.A. De Zweede aan de Boekelosestraat 275. In een coproductie van Stadsdeelbeheer-West en de Boekelose Dorpsraad willen we die avond een brainstorm beleggen waarvoor wij álle bewoners van Boekelo en haar grote buitengebied bij deze van harte uitnodigen. We willen die avond alle suggesties m.b.t. het vormgeven van de VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE op een rij zetten om daarmee op termijn tot een aanpak van die VERANDERINGEN te komen waar we in meerderheid achter kunnen staan. Meer weten? Zie:   www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte.

 

Samenvattend: uitnodiging om op dinsdag 3 maart 2015 deel te nemen aan de brainstorm over VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. Plaats: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275. Tijd: 20:00 uur/ plm. 22:00 uur. Vanwege de organisatie graag van te voren aanmelden via e-mailadres: [email protected].

 

Ben Schoppert en Kas de Vries.