Foto's omslag Boeke-loos 2014

omslag boeke-loos 2014
Hieronder ziet u alle foto’s die de redactie ontvangen heeft.
Als u op de foto klikt, krijgt u de naam van de fotograaf te zien.

Toelichting door de fotograaf van de omslagfoto.

De redactie van  Boeke-loos heeft gevraagd of ik een toelichting wilde maken bij de opname die gebruikt is voor de omslag voor het jaar 2014.
Fotograferen is voor mij een manier van bewust kijken en ik leg al meer dan 60 jaar vast wat ik zie en wat me opvalt.
Door lid te zijn van Fotogroep Boekelo word ik gestimuleerd om bezig te zijn met de fotografie en om steeds opnieuw met een frisse blik om me heen te kijken.
Op deze wijze is ook de opname van de “portiersloge” ontstaan.
Fietsend over de Boekelosestraat zag ik tussen twee grote eiken door het gebouwtje, waarbij alle omringende extra’s even niet zichtbaar waren en waardoor voor mij een klein maar karakteristiek gebouw “het beeld” was.Je kunt je dan voorstellen hoe mooi en aantrekkelijk het gebied er uit kan gaan zien als de ontwikkelaar en de gemeente de omgeving hebben ingevuld en ingericht met bijvoorbeeld een grote waterpartij, speel- en zitgelegenheden en hoogwaardige sierbeplanting.
Jan Willem Kappelhoff

Het Portiershuisje

Het portiershuisje van de Boekelose Stoombleekerij (B.S.B.), waarvan de foto verkozen is om een heel jaar lang de omslag van Boeke-loos te sieren, werd gebouwd in 1937 en ontworpen door het architectenbureau Van de Lyke en Mink.
In hetzelfde jaar werd ook de garage, nu Het Klokhuys, op het bedrijfsterrein gebouwd, ontworpen door dezelfde architecten.
Het portiershuisje stond aan de Boekelosestraat in een vijver.
Daarnaast sloot een hek het fabrieksterrein af; men moest echt langs de portier om naar binnen te kunnen gaan.

 6.10.1. Plaatsing standbeeld t.g.v. 75 jr.jub., Geschenk personeel

Plaatsing beeld (cadeau personeel) in de vijver t.g.v. het 75-jarig jubileum
(foto: boek Boekelosche Stoombleekerij, door Bart Stuiver)

Toen de sloop van de fabrieksgebouwen zich aankondigde nam Bernard van Heek contact op met Ter Steege Vastgoed, informerend naar de bestemming van het portiershuisje. Toen bleek dat er nog geen invulling aan gegeven was, werd hem de gelegenheid geboden om voor een schappelijke prijs het gebouwtje te kopen en aldus geschiedde.
In 2007 waren de eerste besprekingen, in 2011 werd de akte gepasseerd en ook in 2011 kon de Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo de ruimte betrekken en als centrum inrichten.
Zo had Bernard het zich voorgesteld. Hij stierf in 2008 en heeft dus jammer genoeg niet meer meegemaakt hoe functioneel en dienstbaar het portiershuisje een centrale rol speelt in Boekelo. Behalve als herinnering aan B.S.B. en Texoprint is het, net als vroeger, de entree naar de nieuwe woonwijk De Bleekerij.”

Fleur ter Kuile