Haalbaarheidsonderzoek Marcellinuskerk

Download hier de
Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek Marcellinuskerk Boekelo.
 Marcellinuskerk_Boekelo
Voor de uitvoering van dit onderzoek is in januari j.l. subsidie verleend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Helaas ontbreekt in dit rapport de eindconclusie over de haalbaarheid, omdat de hoogte van het overnamebedrag en de voorwaarden waaronder een doorstart gemaakt kan worden, nog steeds niet door het parochiebestuur te Haaksbergen bekend zijn gemaakt, terwijl dit eind februari j.l. op korte termijn was toegezegd.
Dit is de reden, dat wij als stichtingsbestuur zolang gewacht hebben met de verspreiding van dit rapport.