Dorpsplan 2020-2030: De Droom van Boekelo

Inloopavond Dorpsplan op 22 september

Op 22 september nodigt de Dorpsraad u uit om uw opmerkingen te maken en aanvullingen te leveren bij het concept dorpsplan zoals dat in het mei nummer van Boekeloos is gepubliceerd.

Sinds het najaar van 2018 is aan de bewoners van Boekelo gevraagd wat de Dorpsraad moet aanpakken middels grote bijeenkomsten in De Zweede, gesprekken met verenigingen, gesprekken met individuele Boekeloers, raadpleging van de BOV en dergelijke. De Doegroep Dorpsplan heeft de meeste van deze activiteiten georganiseerd, naast de Dorpsraad zelf. Het verzamelde materiaal leidde in de maand april tot het concept dorpsplan. Voordat de Dorpsraad het plan definitief kan vaststellen willen wij graag van u horen wat u vindt van het conceptplan. De avond op 22 september heeft een informeel karakter. Er is geen centraal programma. Bij een aantal kramen, verdeeld over de hoofdrubrieken van het dorsplan, kunt u uw opmerkingen maken over de tekst van het dorpsplan of aanvullende kwesties benoemen. U kunt het concept dorpsplan nog eens nalezen op de website van de Dorpsraad.

Vanwege corona vragen wij van u om zich aan te melden voor deze avond. Daarbij geeft u aan in welk tijdslot u van plan bent te komen. Gewerkt wordt in drie tijdsloten: 19:30 tot 20:00, 20:00 tot 20:30 en 20:30 tot 21:00 uur. U geeft u op door het invullen van het onderstaande formulier waarbij u meteen aangeeft voor welke onderwerpen u komt.

De inloopavond vindt plaats in de Nijmeijerzaal en de Boekelozaal in de Zweede en duurt van 19:30 tot 21:00 uur.

Wij hopen op een grote opkomst en zien uit naar uw aanmelding. Laat uw stem horen.