Nieuwsbrief MFA

Nieuwsbrief MFA De Zweede

Stand van zaken juli/augustus 2014:

BSC Unisson neemt het sportpark als eerste huurder in gebruik.
_MG_1148 a [1024x768]
v.l.n.r.: Patrick Welman (wethouder), Gerrit Meutstege (voorzitter De Boekelopers) en Rob Stokkers (voorzitter BSC Unisson)
Op zondag 24 augustus was het zover: de eerste huurder van De Zweede ging “door het lint” (als openingshandeling), de eerste officiële bal werd afgetrapt en verder liep alles van een leien dakje. De vele toeschouwers en speciale genodigden maakten het een waardige en feestelijke opening van het sportpark. De sfeer, de nieuwe sportvelden en het deel van het gebouw dat al in gebruik was, stemde tot vrolijkheid en extra energie om ook het gedeelte van het gebouw dat bestemd is voor MV Unisson, de dorpsraad en onze nieuwe huurder: Stichting Kinderopvang Enschede zo snel mogelijk te realiseren!
Onze dank gaat uit naar de aannemers en de vele vrijwilligers die de afgelopen weken bergen werk hebben verzet, zodat het geheel er fris en uitnodigend uitzag!
Uitspraak Raad van State
Op dinsdag 29 juli heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die voor ons gunstig is uitgevallen. Dit betekent dat we zo spoedig mogelijk door zullen gaan met de bouw van het gedeelte voor de muziek, dorpsraad en kinderopvang en dat zowel de kinderfysiotherapie als Fysiotherapie Tieberink binnenkort hun deuren in de Zweede kunnen openen!
We hopen u allen begin 2015 te mogen uitnodigen, namens alle gebruikers, voor de grote opening van De Zweede!
Al met al goed nieuws en moge dat zo blijven!
Tot zover,
Stichtingsbestuur MFA “De Zweede”

Stand van zaken juni 2014:

Deze keer iets minder tekst en iets meer beeld!
Er is de laatste tijd veel aandacht besteed aan het interieur van De Zweede. Vooral door gebruik van veel kleur en natuurlijke materialen proberen we prettige ruimtes te creëren die voor de verschillende gebruikers geschikt zijn.
Zie hieronder enkele ontwerpen van:

de kantine (bovenaanzicht)

deZweede-Kantine

de kantine (sfeerimpressie)

deZweede-KantineSfeer

de hal

deZweede-Hal_small
Tot zover,
Stichtingsbestuur MFA “De Zweede”

Stand van zaken mei 2014:

Bouw
De bouw verloopt voorspoedig. Woensdag 28 mei is gevierd dat het hoogste punt is bereikt. Eind juni zal er meer duidelijkheid zijn over de planning van het gedeelte van het gebouw dat door de Dorpsraad en de Muziekvereniging Unisson gebruikt gaat worden.
Stenen actie
Er heeft al een aantal ondernemers gereageerd op de geboden kans om hun naam op een mooie plek in het gebouw te vereeuwigen. Tot eind juni is er nog de mogelijkheid om van deze gelegenheid gebruik te maken, dus laat snel van u horen op [email protected] Alle bijdragen zullen worden besteed aan de inrichting en aankleding, zodat deze stijlvol en “Boekelo-waardig” uitgevoerd kunnen worden.
Algemeen
We merken dat De Zweede met al z’n mogelijkheden ook in de omgeving aandacht trekt: er zijn gesprekken (geweest) met verschillende potentiële gebruikers. Wellicht kunnen we er in de volgende nieuwsbrief enkele bekend maken!
Als eerste festiviteit op De Zweede staat de ingebruikname door BSC Unisson op de planning.
De voetbalvelden en de loopbaan liggen al geruime tijd en de voltooiing van de kantine en de kleedkamers komt steeds dichterbij.
Daarom zal op zondag 24 augustus a.s. de officiële ingebruikname van het nieuwe sportcomplex plaatsvinden.
De festiviteiten rondom de totale ingebruikname van het gebouw zullen plaats gaan vinden wanneer ook het gedeelte voor de muziekvereniging en de dorpsraad is voltooid.
Langzamerhand wordt ook begonnen met de plannen voor het realiseren van een spelzaal om De Zweede compleet te maken. We zullen met alle gebruikers een team vormen om zo de gemeente te overtuigen van het feit dat een spelzaal bij De Zweede het gebouw, maar ook zijn gebruikers, een groot voordeel zal gaan geven.
Tot zover,
Stichtingsbestuur MFA “De Zweede”

Stand van zaken maart 2014:

Bouw
Zoals u wellicht in de krant heeft kunnen lezen, hebben we met ontsteltenis vernomen dat een deel van de bouw vertraging gaat oplopen. Er is (dit keer met succes) bezwaar gemaakt tegen de, door de gemeente genomen, beslissingen aangaande het vergunningentraject. Om een lang verhaal kort te maken: ongeveer een vijfde van het gebouw (o.a. voor de dorpsraad en MV Unisson) zal later dan gepland gebouwd kunnen worden en er zullen voorzieningen moeten worden getroffen om deze vertraging bouwtechnisch op te vangen. Alles zal in het werk gesteld worden om BSC Unisson na de zomer op ons nieuwe sportpark te laten voetballen, en de lopers te laten genieten van de nieuwe atletiekbaan!
Dit is voor alle betrokkenen zeer teleurstellend, maar ook hier zullen weer oplossingen voor zijn. Ons doel is het realiseren van een mooie en multifunctionele accommodatie waar de jeugd tot en met de senioren van Boekelo en omstreken samen actief kunnen zijn. En dat doel blijven we voor ogen houden!
foto 3 foto 1 foto 2
Stenen actie 
De afgelopen weken hebben de ondernemers en bedrijven rondom Boekelo een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat ook zij een steen(tje) kunnen bijdragen aan de realisatie van “De Zweede”. Hopelijk zullen hieronder vele gulle gevers zijn, zodat we ook de inrichting en aankleding stijlvol en “Boekelo-waardig” kunnen uitvoeren.
Algemeen
Voor de inrichting hebben we een interieurarchitecte gevraagd om voortouw te nemen in dit proces. Zij heeft de afgelopen weken al contact gehad met de verschillende gebruikers.
We zijn ook bezig met het inrichten van de nieuwe bestuursorganisatie. Het uitgangspunt is dat we niet in het vaarwater van de bestaande commissies komen, vooral de taken en activiteiten die de gebruikers afzonderlijk overstijgen, zullen moeten worden opgepakt in de nieuwe commissie(s).
Zoals al eerder vermeld staat er ook een feestelijke opening op de planning. Over de details van deze opening zullen we later meer communiceren.
Tot zover, met strijdvaardige en standvastige groet,
Stichtingsbestuur MFA De Zweede

Stand van zaken januari 2014:

Bouw
Zoals u wellicht al heeft opgemerkt is de bouw reeds boven de grond gekomen, we uit van een voorspoedig verloop van de verdere bouwwerkzaamheden, zodat er in het nieuwe seizoen o.a. gevoetbald kan worden op De Zweede!
Stenen actie
De teller staat op dit moment van schrijven op ca. € 27.800,-, er zijn ca. 500 donaties gedaan, waarvan meer dan 450 daadwerkelijk verkochte stenen. Dit zal zeker een indrukwekkende en goed bekeken “wall of fame” worden! Op dit moment worden de ondernemers in en rond Boekelo ook benaderd met de vraag of ze een steen(tje) bij willen dragen en hopelijk zullen we ook door hen overspoeld worden met positieve reacties!
Helaas hebben we met het incasseren enige technische problemen ondervonden ivm o.a. de nieuwe (IBAN)rekeningnummers, maar we verwachten dat dit achter de rug is wanneer de Boekeloos verschijnt.
Presentatie
Afgelopen 14 januari hebben we een presentatie gegeven in het kerkje aan de Kwinkelerweg. De bouwcombinatie heeft met een 3D-presentatie De Zweede ‘tot leven gebracht’ en zo mogelijk het gezamenlijke enthousiasme nog meer vergroot. Voor de mensen die er níet bij waren: het wordt echt een prachtig gebouw, waar de verenigingen en andere gebruikers zich zeker thuis zullen voelen!
Tijdens de presentatie is ook aandacht besteed aan de financiering en exploitatie van het MFA, met het publiek ontstond er een leuke interactie en we hebben op deze manier alle geïnteresseerden goed van informatie kunnen voorzien! Al met al was het een waardevolle avond.
Vrijwilligers
We zijn druk op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen met de bouw, maar ook met de festiviteiten rondom de opening . Kunt u in wat voor vorm dan ook een bijdrage leveren, dan zouden we dat zeer op prijs stellen! Graag ontvangen we uw reactie op [email protected]

Stand van zaken juni 2013:

Nieuwe naam voor het MFA
De nieuwe naam voor het MFA zal zijn “Het Teesink”. Het aantal inzendingen was groot en het was opvallend hoe veel suggesties er met betrekking tot de naam “Teesink” gedaan zijn. Daarbij vonden we het ook wel passend, omdat dit gebied historisch gezien een band heeft met deze naam. Ook andere suggesties als “de Zweede” , “iets met Noaber”, “iets met drie” zijn in overweging genomen. De naam voor het sportcomplex is nog niet bepaald. Er zijn 2 inzendingen geweest die de naam “Het Teesink” hebben voorgesteld. Deze inzendingen waren van Mini Homeyer en J.E. M. Kamp, jullie zullen binnenkort een leuke prijs van ons ontvangen!

Financiën
Nog steeds lopen de laatste onderhandelingen ivm de financiering en ook zijn we nog in afwachting van de uitspraak van de belastingdienst.
Planning
Alle partijen gaan er vanuit dat eind 2013 het gebouw in gebruik genomen kan worden!

Stand van zaken eind mei 2013:

Bouw
Achter de schermen is men al druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw. Deze zal pas op het terrein aanvangen op het moment dat aan alle financiële voorwaarden is voldaan.
Financiën
En nog steeds kunnen we helaas niets anders melden dan dat we wachten op een akkoord van de belastingdienst en het Stichtingsbestuur van het Nijmeijerlegaat. Hoewel we met z’n allen niet twijfelen aan de goede afloop, zijn de laatste loodjes ook in dit proces het zwaarst.
Ondertussen is de commissie DOEN (Draagkracht, Organisatie En Naamsbekendheid) van start gegaan. Zij zullen de komende maanden hun plannen ontvouwen om heel Boekelo en omstreken te betrekken bij de totstandkoming van de accommodatie.
Planning
Alle partijen gaan er vanuit dat eind 2013 het gebouw in gebruik genomen kan worden!

Stand van zaken eind april 2013:

Bouw
Op dinsdag 23 april hebben we de intentieverklaring met de bouwcombinatie ondertekend. Dat wil zeggen dat we met elkaar een overeenkomst aangaan op het moment dat aan alle financiële voorwaarden is voldaan.
_MG_3179 uit [1024x768]
v.l.n.r.: (zittend) Lucas Haafkes, Hennie Westerveld, Arend Stokkers,
           daarachter Walt Been en Hein Trebbe

Financiën
Op dit moment wachten we nog op een formeel document van de gemeente (waarover het besluit al genomen is), zodat de belastingdienst en onze financier (Stichting van het legaat van de gebroeders Nijmeijer) de langverwachte handtekeningen kunnen zetten. Ondanks de pressie van onze kant en goede wil van diverse ambtenaren, schijnen de wegen des gemeentes ondoorgrondelijk lang te zijn…
Ook is dinsdag 23 april de commissie van start gegaan die zich bezig gaat houden met communicatie en sponsoring. Zij zullen van zich laten horen!
Planning
Alle partijen gaan er vanuit dat eind 2013 het gebouw in gebruik genomen kan worden!

Wie weet er een passende, pakkende naam voor het MFA?

Het stichtingsbestuur van de MFA wil in mei een beslissing nemen over de naam van het sportpark en de naam van het gebouw. De persoon die ons helpt de geschikte naam te vinden kan een verrassende prijs verwachten!
Onderstaand formulier kan ingeleverd worden bij Slijterij Breukers, Coop ter Wengel en in de kantine van BSC Unisson.
——————————————————————————————
 
Naam sportpark: …………………………………………………………………
 
Naam gebouw: …………………………………………………………………..
 
Naam: …………………………………………………………………………….
 
e-mailadres + tel.nr.: ……………………………………………………………