Olieopslag in zoutcavernes

LAATSTE NIEUWS d.d. 4 juni 2014:  Kennisgeving EZ inzake zoutcavernes
Persbericht mei 2014:
AkzoNobel houdt momenteel erg goed in de gaten wat er aan de andere kant van de grens in Gronau gebeurt. Alleen als AkzoNobel er zeker van is dat dieselolieopslag in haar eigen cavernes veilig kan gebeuren, zal zij toestaan dat dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Als aanpassingen, op welke manier dan ook, nodig zijn om die zekerheid te geven, dan vinden die plaats voordat de olieopslag start.
Informatie.
Wij zijn van plan om in samenwerking met de gemeente Enschede één of meerdere informatiebijeenkomsten voor direct betrokkenen te organiseren zodra er meer duidelijkheid is over de oorzaak van de lekkage in Duitsland en de verschillen tussen de situatie in Duitsland en de plannen van AkzoNobel om aan De Marssteden dieselolie in cavernes op te slaan. Zodra wij een datum voor deze bijeenkomst(en) hebben, zult u hier van ons meer informatie over ontvangen.
Nadere informatie.
Mocht u op dit moment al nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot:
Ilse Jansen, communicatieadviseur, tel. 06 23 37 96 52, e-mail: [email protected]
of
Tjeerd Koopmans, projectmanager gasolieopslag Twente, tel. 06 13 40 74 60,
e-mail: [email protected]