Vernieuwd Bleekerijplein

Plan Bleekerijplein

Toelichting ontwerp Bleekerijplein

Al enkele jaren wordt over de aanleg van het zgn. Bleekerijplein overlegd in een projectgroep, bestaande uit de Dorpsraad en vertegenwoordigers van o.a. Het Magazijn en Boekelosestraat, Historische Kring, BOV, gemeente en Ter Steege Vastgoed (de gemeente heeft nl. met Ter Steege afgesproken dat deze het Bleekerijplein aanlegt).
Begin januari is het zo goed als definitieve ontwerp besproken met alle betrokkenen. De reacties waren overwegend positief. Op zich logisch omdat al eerder enkele ontwerpen in de projectgroep (en de Dorpsraad) besproken waren. Voor Het Magazijn wordt een groot grasveld aangelegd met enkele bomen. Rondom komt een verhoogde band zodat er een duidelijke scheiding is tussen veld en de omliggende bestrating.
De afwatering zit in het midden (rode vlak). Voor de ontsluiting van De Bleekerij wordt een weg aangelegd (breedte 4,5 meter).
De aanliggende bestrating ligt hoger zodat er een duidelijke scheiding is tussen weg en omgeving. Door een verhoogd plateau wordt de weg aangesloten op de Boekelosestraat. De uitvoering van de bestrating zal op dezelfde wijze worden uitgevoerd als die van het dorpshart en het Meester Schierbeekplein.
Min of meer in het midden van het plein ligt het Historisch Centrum (de voormalige Portiersloge van Texoprint). Aan de linkerkant en voor dit gebouw wordt een vijver aangelegd, waarvan de kanten schuin aflopen naar het midden van de vijver en het gebouw. Door de aanleg van bepaalde beplanting wordt een duidelijke scheiding gemaakt tussen vijver en bestrating. Het is de bedoeling dat het beeld “De Familie”, dat ooit in de oude vijver van Texoprint stond, zal worden teruggeplaatst.
Op het grasveld achter de vijver wordt op een bepaald moment een bedrijfsgebouw gebouwd. Zolang dat niet het geval is, wordt daar gras ingepland en omgeven door een heg. Gemeente, Ter Steege en de Dorpsraad gaan overleggen om hier een tijdelijke speelplek van te maken.
Aan de linkerkant van het plein wordt visueel een overgang gemaakt naar de spoorlijn van de MBS door een strook van stelconplaten die een perron moeten verbeelden. Hierlangs komt een pergola op oude gietijzeren pilaren van de gesloopte fabriek. Daartussen kunnen enkele doeken worden gehangen met b.v. teksten over de geschiedenis van het terrein, foto’s en de aankondiging van dorpsevenementen.
Mits er geen zicht is op een vorstperiode start de aanleg van het plein begin maart.
Na ongeveer 2,5 maand is het plein dan gereed. Het is de bedoeling dat vervolgens aansluitend het gedeelte Boekelosestraat tussen het plateau en de spoorwegovergang opnieuw wordt aangelegd met materialen die aansluiten op het plein en het dorpshart.
Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad Boekelo.