Vernieuwd Bleekerijplein

Plan Bleekerijplein Toelichting ontwerp Bleekerijplein Al enkele jaren wordt over de aanleg van het zgn. Bleekerijplein overlegd in een projectgroep, bestaande uit de Dorpsraad en vertegenwoordigers van o.a. Het Magazijn en Boekelosestraat, Historische Kring, BOV, gemeente en Ter Steege Vastgoed (de gemeente heeft nl. met Ter Steege afgesproken dat deze het Bleekerijplein aanlegt). Begin januari […]

Foto's omslag Boeke-loos 2015

Deze foto van De Zoutveste, gemaakt door Ferdie Sachse,
siert het jaar 2015 de omslag van Boeke-loos.
De andere foto’s die de redacie heeft ontvangen, ziet u onderaan deze bladzijde.

Uitslag fotowedstrijd

Met veel plezier heeft Fotogroep Boekelo de ingezonden foto’s van de eerste fotowedstrijd voor alle Boekeloërs en Usseloërs met als thema “vakantie” bekeken en beoordeeld.
Hoewel het aantal inzendingen nog wat tegenviel, waren de ingeleverde foto’s van goede kwaliteit.
De foto’s zijn door de fotogroep beoordeeld op technische kwaliteit, compositie en opbouw, originaliteit en creativiteit. Dit alles heeft er toe geleid dat de volgende mensen in de prijzen zijn gevallen:

Winnaar Verborgen Bokaal 2014

DIAN LIESKER WINT VERBORGEN BOKAAL 2014 In een uitverkocht Verborgen Theater nam cabaretière Dian Liesker zaterdag 24 augustus jl. de Verborgen Bokaal 2014 in ontvangst uit handen van programmeur Peter Mense. Liesker kreeg van de bezoekers van ’t Verborgen Theater de meeste stemmen voor haar debuutprogramma “Ik Blijf Verdomme Hier” en versloeg daarmee de andere genomineerden […]

Natuurinrichting in Boekelo

De provincie Overijssel heeft de uitvoeringscommissie Enschede-Zuid opdracht gegeven rondom Boekelo en Twekkelo circa 50 hectare nieuwe natuur in te richten. Aan weerskanten van de Beckumerstraat langs de Boekelerbeek, ter hoogte van de woningen nr. 149 en 150, liggen nog twee percelen die nog ingericht moeten worden als natuur. Met de uitvoering hiervan wordt gestart […]

Olieopslag, wel of niet?

Olieopslag op De Marssteden in Enschede vertraagd. bron:Twentsche Courant Tubantia d.d. 28 augustus 2014:http://www.tubantia.nl/regio/enschede/opslag-gasolie-in-cavernes-onder-marssteden-in-enschede-vertraagd-1.4506424 foto: TC Tubantia / Emiel Muijderman Verslag voorlichtingsbijeenkomst in Boekelo door AkzoNobel d.d. 26 augustus 2014. Flyer Olieopslag 2014

Olieopslag in zoutcavernes

LAATSTE NIEUWS d.d. 4 juni 2014:  Kennisgeving EZ inzake zoutcavernes Persbericht mei 2014: AkzoNobel houdt momenteel erg goed in de gaten wat er aan de andere kant van de grens in Gronau gebeurt. Alleen als AkzoNobel er zeker van is dat dieselolieopslag in haar eigen cavernes veilig kan gebeuren, zal zij toestaan dat dit ook […]

THUYS geopend

A-j niks waog dan bereik-ie ook nooit wat……. Wij durven het te wagen. Helemaal na alle positieve reacties die we mochten ontvangen nadat bekend was dat wij verder gaan met dat waar Rudy en Janke mee gestopt zijn. Op vrijdag 9 mei jl. is onze winkel ‘Thuys’ geopend. Samen met Dolores ter Borg (voorheen ook […]

Faunafort Boekelo

Wellicht heeft u al iets gezien en zich afgevraagd wat er gaande is: de aanleg van een pad aan de rechterkant van de Beckumerstraat, net buiten het dorp richting Beckum.
Dit pad leidt naar het nieuwe FaunaFort. Wat is nou een FaunaFort?