Het actuele nieuws.

Olieopslag in zoutcavernes

LAATSTE NIEUWS d.d. 4 juni 2014:  Kennisgeving EZ inzake zoutcavernes
Persbericht mei 2014:
AkzoNobel houdt momenteel erg goed in de gaten wat er aan de andere kant van de grens in Gronau gebeurt. Alleen als AkzoNobel er zeker van is dat dieselolieopslag in haar eigen cavernes veilig kan gebeuren, zal zij toestaan dat dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Als aanpassingen, op welke manier dan ook, nodig zijn om die zekerheid te geven, dan vinden die plaats voordat de olieopslag start.
Informatie.
Wij zijn van plan om in samenwerking met de gemeente Enschede één of meerdere informatiebijeenkomsten voor direct betrokkenen te organiseren zodra er meer duidelijkheid is over de oorzaak van de lekkage in Duitsland en de verschillen tussen de situatie in Duitsland en de plannen van AkzoNobel om aan De Marssteden dieselolie in cavernes op te slaan. Zodra wij een datum voor deze bijeenkomst(en) hebben, zult u hier van ons meer informatie over ontvangen.
Nadere informatie.
Mocht u op dit moment al nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot:
Ilse Jansen, communicatieadviseur, tel. 06 23 37 96 52, e-mail: [email protected]
of
Tjeerd Koopmans, projectmanager gasolieopslag Twente, tel. 06 13 40 74 60,
e-mail: [email protected]

THUYS geopend

A-j niks waog dan bereik-ie ook nooit wat…….

Wij durven het te wagen. Helemaal na alle positieve reacties die we mochten ontvangen nadat bekend was dat wij verder gaan met dat waar Rudy en Janke mee gestopt zijn.
Op vrijdag 9 mei jl. is onze winkel ‘Thuys’ geopend.
Samen met Dolores ter Borg (voorheen ook werkzaam bij Van Ulzen) gaan we de uitdaging aan. “Welkom Thuys’ Dolores!”
Een winkel met producten als voorheen: bloemen, cadeautjes, plantjes, alles voor uw huisdieren, tuingereedschap, klein gereedschap etc., maar dan in een nieuw jasje.

Wie zijn wij?

Dennis Homeijer, geboren en getogen in Boekelo. De afgelopen 10 jaar werkzaam bij de Firma Velthof, diervoeders en dierbenodigdheden in Borne en daarvoor bij diverse boomkwekerijen.
Odette Homeijer-Jannink, geboren in Hengelo, na 15 jaar aardig ingeburgerd in Boekelo. Tot 2012, 18 jaar werkzaam geweest bij
Slagerij van der Peet in Boekelo.
Samen met onze kinderen Job (10 jaar) en Lotte (7 jaar) hopen we een goede tijd tegemoet te gaan in onze winkel.
Wij hopen u dat te bieden, wat u als klant van een winkel in Boekelo verwacht.
Service, producten zoals u graag wilt.
Kwaliteit voor een leuke prijs en bovenal een goede band opbouwen met onze klanten.
Schroom niet en wees welkom. Vraag gerust om advies en geef aan wat u eventueel mist.
Wij helpen u graag.
Wij danken Rudy en Janke voor de kans die ze ons geboden hebben en wensen hun een fijne en vooral gezonde toekomst.
Geniet van jullie welverdiende vrije tijd!
Dennis en Odette Homeijer

Faunafort Boekelo

Aan het blauw bepijlde Boekelose Wandelpad bevindt zich aan het tracé tussen de Weissinkhoekweg en de Beckumerstraat een zgn. FAUNAFORT. Het tekstpaneel, direct voor het fort, geeft meer informatie over dit bouwwerk.
De uitvoeringscommissie van de landinrichting Enschede-Zuid heeft zich enkele jaren geleden beziggehouden met de vormgeving van de EHS (Ecologische HoofdStructuur) in het gebied Boekelo-Twekkelo. Ongeveer 50  hectare natuur werd aangelegd, voor een deel liggend langs de Rutbeek. Binnen de EHS is de Rutbeek/Boekelerbeek een belangrijke verbinding.
Inmiddels is het hele gebied volgens plan ingericht. Mede daardoor ontstond het idee om ter afsluiting binnen de EHS, die zo vlak bij/door Boekelo loopt, iets extra’s toe te voegen om de kwaliteit van de natuur te verhogen. Men wilde een plek realiseren waar we van dichtbij kunnen genieten van de leefbaarheid en beleefbaarheid van de Twentse natuur. Een mooi en zinvol object: het FaunaFort.
Niet alleen het FaunaFort, maar de hele EHS is zowel voor de dieren als de planten geschikt als leefgebied, maar ook als verspreidingsmogelijkheid en uitwisselingsmogelijkheid met andere gebieden. Natuurlijk kunnen we niet alleen genieten, maar ook nog wat opsteken en ons bewust worden van de schoonheid van de natuur, en van alles leren over de soorten bloemen, planten en dieren die er leven in de prachtige natuur rondom ons dorp.
Het Faunafort en het blauw bepijlde wandelpad worden beheerd en onderhouden door de Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo. Zij opereren onder de paraplu van de Boekelose Dorpsraad.
 
 
 

Feestelijke heropening dorpshart

Op vrijdag 14 maart is het vernieuwde dorpshart feestelijk heropent.
Na een toespraak van Jeroen Verhaak (voorzitter Dorpsraad Boekelo) en Steffan Nijmeijer (voorzitter Boekelose Ondernemers Vereniging) onthulde Patrick Welman, stadsdeelwethouder-west, een zonnewijzer op het
Meester Schierbeekplein.
Foto 11X5B2100-1
BOEKELO BLIJFT BIJ DE TIJD (foto’s: Carolien Abbink Fotografie)
Boekelose Ondernemers Vereniging
Dorpsraad Boekelo
Stichting BART

Op de plek, waar op 22 november 2013 een koker met tekeningen is begraven, werden enkele stenen onthuld ontworpen door Bert Nijenhuis. In de koker bevinden zich tekeningen van kinderen van de beide basisscholen, waarin deze hun visie getekend hebben van Boekelo in 2053.
kinderen onthullen klinkersKlinkers
(foto links: Henk Scholte in ‘t Hoff)
HIER KINDERTEKENINGEN TOEKOMSTVISIE 2013-2053
(Ontwerp: Bert Nijenhuis)
Klik hier voor meer foto’s
 

Nieuwe Dorpsraad 2014-2018

UITSLAG DR-VERKIEZINGEN 19 MAART 2014:

Aantal stemgerechtigden: 2895
Aantal stemmers: 1515
Ongeldige stemmen: 10
Opkomstpercentage: 52,33 %.
Iets voor middernacht waren de stemmen geteld en werd in het druk bezochte verkiezingscafé De Buren de uitslag bekend gemaakt:

1 Jeanet van Offenbeek-Nijhuis 587
2 Jeroen Verhaak 573
3 Bart Stokkers 455
4 Ben Bel 402
5 Gerard Roossink 385
6 Kas de Vries 320
7 Henk Guchelaar 289
8 Ben Schoppert 283
9 Joost Brunink 277
10 Gonny ten Veen 271
11 Ben ter Stal 257
12 Natascha Nijman 249
13 Henk Abbink 223
14 Jules Overzee 201
15 Hajé Nordbeck 192
16 Bernd Weijers 92
17 Gerrit Berteler 58

 
De eerste 13 gekozen kandidaten zullen zitting nemen in de Dorpsraad 2014-2018. Zij stellen zich graag aan u voor:

Jeanet van Offenbeek-Nijhuis

JEANET VAN OFFENBEEK – NIJHUIS

Geboren en getogen Boekelose, ik ben 38 jaar jong, getrouwd met Daan en we hebben één zoon, Pim.
Ondertussen ben ik alweer 17 jaar werkzaam in het onderwijs waarvan de laatste 2 jaar als ambulant begeleider in de vorm van onderwijsassistent.
Wat betreft hobby’s hou ik van tennis, carnaval en grimeren (tijdens de alom bekende Boekelo Avonden).
Ik ben spontaan, eerlijk, een doorzetter en bovenal een echt dorpsmens!
Vaak heb ik over allerhande zaken een mening die ik dan ook nogal eens ventileer… De volgende stap, iets doen met die mening! En het liefst ook met die van u!! Vandaar ook  mijn keus om mij kandidaat te stellen voor de Dorpsraad.
Wat vind ik belangrijk aangaande Boekelo? Ik heb een brede interesse in voorzieningen voor het dorpshart (en dan m.n. het winkelbestand), veiligheid, recreatie/toerisme en mijn hart ligt bij jeugd/jongeren, sport en natuurlijk spelen.
Ook zou ik het geweldig vinden als wij, alle bewoners van Boekelo, met elkaar dingen kunnen bereiken, opzetten en veranderen. Ik hoop door mijn verkiezing de betrokkenheid van u als bewoners te kunnen vergroten.
Het belangrijkste is m.i. communicatie en samenwerking!
Dus; laat u horen, laat uw kwaliteiten zien om zo samen met deze dorpsraad ons Boekelo te laten leven!

 Jeroen Verhaak

JEROEN VERHAAK

Geboren in 1948. Gehuwd, 4 kinderen, 10 kleinkinderen.
Sinds 1984 woonachtig in Boekelo. Na studie van  1972 – 2012 werkzaam voor en bij m.n. gemeenten als (interim)manager en adviseur.
Met veel enthousiasme ben ik sinds 2006 lid van de Dorpsraad, vanaf 2008 voorzitter. Nauw betrokken geweest bij grote projecten als Sportcomplex/MFA, dorpshart. De afgelopen jarengoede contacten opgebouwd met leden gemeenteraad en ambtenaren om voor Boekelo belangrijke punten te realiseren. De komende tijd wil ik me in overleg met anderebetrokkenen inzetten voor o.a. de aansluiting van het Bleekerijplein/dorpshart en sportzaal bij De Zweede.Ik ga voor een Boekelo met goede voorzieningen voor jong en oud waar je plezierig leeft.

Bart Stokkers

BART STOKKERS

28 jaar, geboren en getogen Boekeloër.
Na het volgen van diverse studies heb ik in 2010 mijn opleidingen afgerond met Bouwtechnische Bedrijfskunde.
Een groot deel van mijn sociale leven speelt zich af in en om Boekelo.
De verscheidene evenementen, actieve groepen en het dorpse karakter zorgen ervoor dat ik na 28 jaar nog steeds Boekelo zie als een gezellig dorp!
Als kandidaat voor de dorpsraad wil ik mij gaan inzetten voor:

  • Het realiseren van een sportzaal bij het MFA waardoor alle sportactiviteiten zowel overdag als ’s avonds en in het weekeinde op één plek plaats vinden! En daarnaast een locatie waar de muziekvereniging van Boekelo de concerten kan houden!
  • Goede bereikbaarheid van het dorp zonder dat dit al te veel overlast geeft voor de aanwonenden.
  • Het enthousiasmeren van jonge Boekeloërs om zich in te zetten voor activiteiten in en om het dorp!
  • Het terugdringen van de leegstand in de dorpskern waardoor deze na de uitgevoerde  opknapbeurt nogaantrekkelijker wordt!

Boekelo is een dorp met karakter, laten we dat ook zo houden!
 
 

Ben Bel

BEN BEL

77 jaar, getrouwd, 3 getrouwde kinderen en 6 kleinkinderen.
Stopte mijn avondstudies tot ik me accountant mocht noemen.
Probeer al vele jaren iets voor het dorp en haar inwoners te betekenen. Met veel geduld lukt dat aardig.
In de komende periode probeer ik mijn ervaringen weer ten gunste van het dorp te gaan gebruiken. |
Mijn motto is: ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.
Aan u het woord bij het stemmen.
 

Gerard Roossink

GERARD ROOSSINK

67 jaar, getrouwd met Erna. Ik heb 3 zonen, run samen met de oudste, Bert-Jan, een loonbedrijf (zie advertentie in Boeke-loos).
Nevenactiviteit: koster protestantse kerk en begraafplaats Usselo.
Hobbies: bijenhouden, toneelspelen (o.a. buutreden Boekelo-avonden.Ik ben 16 jaar dorpsraadslid.
Als dorpsraadslid meeste aandacht voor:
buitengebied, natuur en milieu (ROM), wandel- en fietsvoorzieningen, en sport & recreatie.

Kas de Vries

KAS DE VRIES

(1958), sinds ’92 woonachtig in Boekelo. Samenwonend met Bente Langkamp. Vele jaren aan de Universiteit Twente gewerkt als directeur P&O. Sinds 2008 zelfstandig interimmanager en adviseur, vooral voor onderwijs.
Graag kandideer ik voor de dorpsraad om zo mijn vergaderkwaliteiten, tijd, enthousiasme, netwerk en hersens in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het dorp. Vanuit mijn studie (geografie) en werkervaring (in een politiek-bestuurlijke omgeving) meen ik zinvol bij te kunnen dragen aan het (meerjaren) beleid voor Boekelo, aan het overleg met de gemeente en aan de voorbereiding en begeleiding van unieke opgaven. Ik zet mij graag in voor voorzieningen voor de Boekeloers en voor de verdere ontwikkeling van het dorpshart.

Henk Guchelaar

HENK GUCHELAAR

Ik woon inmiddels 5 jaar met Jennet, Lucian en Lynnette in Boekelo.
De laatste 4 jaar als lid van de Dorpsraad.
Graag word ik herkozen, zodat ik verder kan bijdragen aan het behoud van een leefbaar Boekelo. Eén van de belangrijke zaken die op het programma staan is het Bleekerij-plein met vijver. Een mooie afsluiting van de reconstructie van het dorpshart. Minstens zo belangrijk is het behoud van voorzieningen en het mooie buitengebied van ons dorp, zodat ook vele volgende generaties prettig in Boekelo kunnen wonen.

Ben Schoppert

BEN SCHOPPERT

65 jaar, leraar b.d.(sinds 2011); getrouwd, “heeft” kinderen en kleinkinderen; campert, wandelt, vergadert, leest en schrijft graag; is sinds 2010 Dorpsraadlid.
Kandidaat DR omdat dit boeiende werk nooit af is. Ik zet me graag nog eens 4 jaar in voor het dorp Boekelo en zijn buitengebied.
Mijn belangstelling is breed en als niet-(betaald)werkende heb ik tijd voor dit werk. Zowel het vergaderen, het regelen, maar ook het praktisch bezig zijn (zoals notulen schrijven, banken plaatsen) in het kader van de Dorpsraad geeft mij veel voldoening!

 Joost Brunink

JOOST BRUNINK

51 jaren jong, gehuwd en er zijn 2 pubers.
Als techneut gepromoveerd in Twente. In mijn (schaarse) vrije tijd liefst sportend, mediterend, “groen” bezig.
Eén periode in de Dorpsraad zit er op. Inmiddels een contactennetwerk gerealiseerd, veel geleerd maar nog niet uitgeleerd. Mijn hart ligt bij R.O.M.-zaken en groenprojecten. Bij de eerste natuurlijk het Dorpshart! Bij “mijn” groenprojecten gaat het om: KeepitCleanDay voor milieubewuste kinderen van beide Boekelose basisscholen (23 april a.s.), de Boekelo.DOET dag (22 maart a.s.) en het StraatAdoptie-team. Allemaal om het buitengebied zwerfafvalvrij te houden.

Gonny ten Veen

GONNY TEN VEEN

Sinds 1985 met veel plezier woonachtig in Boekelo. Ik ben getrouwd en heb twee zonen. Daarnaast ben ik parttime werkzaam als  Z-verpleegkundige.
Als lid van de Dorpsraad heb ik me de afgelopen vier jaar ingezet voor de belangen van de jongeren , het plaatsen van 20 banken in en rond Boekelo enhet Welkomstbeuksken.  En natuurlijkde ontmoetingsplek die in 2013 is gerealiseerd aan de Boekelosestraat.
De komende periode wil ik me graag inzetten voor de aankleding van het Dorpshart, het Bleekerijplein en het realiseren van “Natuurlijk spelen”.
Dit om Boekelo nog aantrekkelijker te maken voor jong en oud.

Ben ter Stal

BEN TER STAL

Ik ben in 1958 geboren als tukker en na een aantal Brabantse jaren sinds ‘92 inwoner van Boekelo. In bezit van 3 vrouwen: gehuwd en 2 dochters.
Na studie natuurkunde / technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en 17 jaar Stork, diverse werkmaatschappijen en (management-) functies, sinds 2002 zelfstandig ondernemer met een bureau voor Internet en Design.
Motivatie.
In mijn ogen is het voor Boekelo belangrijk voortdurend energie te steken in een aantal onderwerpen. Een verzorgde openbare ruimte, woningaanbod, accommodaties voor sport en verenigingen, ouderenvoorzieningen, winkelaanbod en actieve ondernemers zijn bepalend voor leefbaarheid op langere termijn.
De Dorpsraad als initiatiefnemer en regisseuris bij deze projecten van de lange ademvan groot belang. Door mijn betrokkenheid bijde Koepel en de initiatievenvooreen MFA heb ik ervaren hoe belangrijk mensen zijn die iets kunnen doen eneenstokje willen overnemen.  Vandaar.

Natascha Nijman

NATASCHA NIJMAN

Geboren en getogen  in Enschede. Sinds 2007 woonachtig in Boekelo, getrouwd met Carry en werkzaam in de horeca.
Mijn beweegreden om me verkiesbaar te stellen:
me inzetten voor het dorp en haar inwoners. Speerpunten zijn recreatie en toerisme, het bewaren van het groene karakter van het dorp.
Ik had niet verwacht me als stadse zo thuis te gaan voelen in Boekelo maar het noaberschap en het gevoel van ergens bij te horen dragen daar aan bij.
Mijn hobby’s zijn: koken, lezen en wandelen met Jasper.

Henk Abbink

HENK ABBINK

Geboren en getogen in Boekelo/Usselo.
Door de economie te stimuleren en lokale verbindingen te leggen, ontstaat in Boekelo en haar omgeving synergie waardoor krachtiger en doeltreffender gewerkt kan worden.
Boekelo is een sterk merk. Het heeft een prachtige omgeving en mooie bedrijven.
Dit inzetten voor bevordering toerisme in Boekelo.
Door maatschappelijke taken te omschrijven en uit te zetten bij werkgroepen wordt er door Boekeloërs actief meegeholpen deze doelen te bereiken.
1.      Stimuleren economie
De economie van het dorp en haar omgeving heeft veel van doen met verbindingen tussen stad en dorp, samenwerking van mensen en jongeren en de transitie van het buitengebied. Door de economie te stimuleren en waar mogelijk lokale verbindingen te leggen, ontstaat in Boekelo en haar omgeving synergie waardoor krachtiger en doeltreffender gewerkt kan worden.
2.      Krachten bundelen
Elk dorp en wijk in Enschede krijgt van de lokale overheid de mogelijkheid zelf te sturen op keuzes, ontwikkelingen en activiteiten in haar dorp. Zo kunnen heel lokaal de leefbaarheid en de voorzieningen naar een hoger niveau worden getild.
3.      Boekelo als “merk”
Boekelo is een sterk merk. Het heeft een prachtige omgeving en mooie lokale bedrijven waarmee het toerisme in Boekelo samen naar een hoger niveau getild kan worden.
4.      Boekelose Samenwerking
Door met elkaar in gesprek te blijven ontstaan er een aantal belangrijke maatschappelijke taken om Boekelo nog mooier en leefbaarder te maken. Door deze maatschappelijke taken te omschrijven en uit te zetten bij werkgroepen wordt er door Boekelo-ers actief meegeholpen deze doelen te bereiken.

 
Presentatie uitslag DR-verkiezingen 19 maart 2014
 

Foto's omslag Boeke-loos 2014

omslag boeke-loos 2014
Hieronder ziet u alle foto’s die de redactie ontvangen heeft.
Als u op de foto klikt, krijgt u de naam van de fotograaf te zien.

Toelichting door de fotograaf van de omslagfoto.

De redactie van  Boeke-loos heeft gevraagd of ik een toelichting wilde maken bij de opname die gebruikt is voor de omslag voor het jaar 2014.
Fotograferen is voor mij een manier van bewust kijken en ik leg al meer dan 60 jaar vast wat ik zie en wat me opvalt.
Door lid te zijn van Fotogroep Boekelo word ik gestimuleerd om bezig te zijn met de fotografie en om steeds opnieuw met een frisse blik om me heen te kijken.
Op deze wijze is ook de opname van de “portiersloge” ontstaan.
Fietsend over de Boekelosestraat zag ik tussen twee grote eiken door het gebouwtje, waarbij alle omringende extra’s even niet zichtbaar waren en waardoor voor mij een klein maar karakteristiek gebouw “het beeld” was.Je kunt je dan voorstellen hoe mooi en aantrekkelijk het gebied er uit kan gaan zien als de ontwikkelaar en de gemeente de omgeving hebben ingevuld en ingericht met bijvoorbeeld een grote waterpartij, speel- en zitgelegenheden en hoogwaardige sierbeplanting.
Jan Willem Kappelhoff

Het Portiershuisje

Het portiershuisje van de Boekelose Stoombleekerij (B.S.B.), waarvan de foto verkozen is om een heel jaar lang de omslag van Boeke-loos te sieren, werd gebouwd in 1937 en ontworpen door het architectenbureau Van de Lyke en Mink.
In hetzelfde jaar werd ook de garage, nu Het Klokhuys, op het bedrijfsterrein gebouwd, ontworpen door dezelfde architecten.
Het portiershuisje stond aan de Boekelosestraat in een vijver.
Daarnaast sloot een hek het fabrieksterrein af; men moest echt langs de portier om naar binnen te kunnen gaan.

 6.10.1. Plaatsing standbeeld t.g.v. 75 jr.jub., Geschenk personeel

Plaatsing beeld (cadeau personeel) in de vijver t.g.v. het 75-jarig jubileum
(foto: boek Boekelosche Stoombleekerij, door Bart Stuiver)

Toen de sloop van de fabrieksgebouwen zich aankondigde nam Bernard van Heek contact op met Ter Steege Vastgoed, informerend naar de bestemming van het portiershuisje. Toen bleek dat er nog geen invulling aan gegeven was, werd hem de gelegenheid geboden om voor een schappelijke prijs het gebouwtje te kopen en aldus geschiedde.
In 2007 waren de eerste besprekingen, in 2011 werd de akte gepasseerd en ook in 2011 kon de Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo de ruimte betrekken en als centrum inrichten.
Zo had Bernard het zich voorgesteld. Hij stierf in 2008 en heeft dus jammer genoeg niet meer meegemaakt hoe functioneel en dienstbaar het portiershuisje een centrale rol speelt in Boekelo. Behalve als herinnering aan B.S.B. en Texoprint is het, net als vroeger, de entree naar de nieuwe woonwijk De Bleekerij.”

Fleur ter Kuile
 
 
 
 
 
 

Winnaar Verborgen Bokaal 2013

 Thijs Kemperink wint de Verborgen Bokaal 2013

 
Cabaretier Thijs Kemperink mocht dinsdagavond 10 september De Verborgen Bokaal 2013 in ontvangst nemen in een uitverkocht Verborgen Theater in Boekelo.
De Verborgen Bokaal is een publieksprijs die eerder werd gewonnen door Joop Visser en Jessica van Noord, Berry Lussenburg, André Manuel en Jeffrey Spalburg.
Kemperink die momenteel door ons land reist met try-outs van zijn nieuwe programma “Gas D’r Op” won de prijs voor zijn debuutprogramma “Achteraf Bekeken”.
_____Thijs Kemperink _ Gas D'r Op
Thijs Kemperink (foto: Frank Visschedijk)

Thomas in Boekelo

Extra kaarten beschikbaar voor Thomas in Twente
De voorverkoop loopt nog tot en met donderdag 29 augustus, maar de Museum Buurtspoorweg stelt extra kaarten beschikbaar welke tijdens het evenement kunnen worden gekocht.
In 2011 regelde de stichting Museum Buurtspoorweg (MBS) uit Haaksbergen voor het eerst dat Thomas de Stoomlocomotief naar Twente kwam, het was een ongekend succes en alle beschikbare kaarten voor het evenement werden in de voorverkoop uitverkocht. Kinderen, vaders, moeders, oma’s en opa’s kregen een dag vullend programma met veel activiteiten en vertier.
Komt de echte Thomas naar Twente?
Het is een vaak gestelde vraag en veel mensen kunnen zich er moeilijk een voorstelling bij maken, maar het is echt waar. Lijkt Thomas in de animatie filmpjes klein, in het echt is het een grote machine van meer dan 40.000 kilo! Net als in de animatie is Thomas in het werkelijkheid ook een vriendelijke figuur.
Komend weekend op 30, 31 augustus en 1 september komt Thomas naar Twente, omdat de MBS het zwerfafval langs de spoorweg en in de sloten helemaal zat is, hebben ze de hulp ingeroepen van de Dikke Controleur en Thomas. Thomas komt helemaal van Sodor eiland en beleeft tijdens zijn reis spannende momenten. Tijdens zijn bezoek zijn er ook verschillende vriendjes van Thomas aanwezig, zij rijden de treinen van de MBS tussen Haaksbergen en Boekelo.
Een groots evenement met een playground van ruim 250m2, waarop de kinderen met hartenlust kunnen spelen met allerlei Thomas de Stoomlocomotief treinen, stations, bruggen en natuurlijk Thomas en de vriendjes zelf. Verder zijn er ballonnenartiesten, schminkers, een mini-show van de Thomas theatertour, een kleurig scheiden speelplein, springkussen, de nieuwste film van Thomas en nog veel meer vermaak. Ontmoet Thomas en de Dikke Controleur in het echt en ga met ze op de foto.