Het actuele nieuws.

Renovatie boekelo.info

Afgelopen periode is er hard gewerkt om boekelo.info nog in deze dorpsraadperiode inhoudelijk en technisch.compleet te renoveren. Technisch zijn er grote aanpassingen gedaan met name de site voor mobiel gebruikt beter bruikbaar te maken. Op diverse plaatsen is de inhoud al aangepast en de kalender wordt weer actief bijgehouden. Maar het is work-in-progress. De komende tijd zullen we nog veel schrappen, redigeren en aanvullen. Mocht u opmerkingen hebben, fouten constateren of onderwerpen aangevuld willen zien, dan bent u harte uitgenodigd om een reactie te geven. Uw e-mail naar [email protected] is welkom

 

Tips van de wijkagent

Tips om het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken:

• Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels. Wanneer een slot voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, weet u namelijk zeker dat het een prima slot is.
• Sluit altijd alle deuren en ramen, vergeet vooral niet een wc-raampje of ramen en deuren van een garage af te sluiten.
Draai daarbij de sloten altijd in het nachtslot. Pas als u de sleutel omdraait, zit de deur echt op slot.
• Beveilig ook de bovenverdieping van de woning. Inbraken gebeuren niet alleen via ramen en deuren op de begane grond, maar ook via ramen of deuren op de bovenverdieping (en zelfs via dakramen).
• Inbrekers die volgens de zogenaamde Bulgaarse methode binnenkomen, breken het cilinderslot af. Goed beslag beschermt uw sloten tegen afbreken. Inbraakveilig beslag is dik en heeft geen schroeven aan de buitenkant.
• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Bespreek met uw medebewoners een vaste plek waar u de sleutels uit het zicht neerlegt.
• Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen.
• Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft.
• Plaats waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers.
Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje.
• Geef de woning een bewoonde indruk als u er niet bent. Sluit een paar lampen en bijvoorbeeld uw radio op een tijdschakelaar aan. Zo wekt u de indruk dat er iemand aanwezig is.
• Zorg voor voldoende buitenverlichting.
• Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers weg.

Gidsvermeldingen

Gidsvermeldingen

Voor organisaties, verenigingen en bedrijven is het mogelijk om een vermeldingen te plaatsen in de ‘Gidsen’. De gidsen van Boekelo algemeen of in het bijzonder bij toerisme of ondernemers.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen organisaties met en zonder winstoogmerk.

 

 

Gidsvermelding non-profit.
Voor verenigingen en stichtingen:
gericht op vindbaarheid
Gratis
Vermelding profit
Voor ondernemers: gericht op extra vindbaarheid met uitgebreide informatie.

€ 50,- per kalenderjaar, excl. BTW.

De vermelding wordt automatisch verlengd met één jaar.
De opzegtermijn is één maand voorafgaand aan de nieuwe periode.

 

 

Combinatievermelding profit
Voor ondernemers: gericht op extra vindbaarheid met uitgebreide informatie.

Gratis

Voor ondernemers die ook in Boeke-loos adverteren is bestaat de mogelijkheid een gratis gidsvermelding te plaatsen.
Meer informatie 

Gidsgegevens

 • NAW
 • Link website
 • E-mailadres
 • Logo
 • Omschrijving of aanvullende tekst
 • Adres / of positie kaart Google Maps
 • Zoekwoorden (10 maximaal)
 • Een of meerdere rubrieken

 

Rubrieken

Uw vermelding kan in één of meerdere rubrieken worden geplaatst (uitgebreide vermelding). Geef bij het aanleveren van uw vermelding welke rubrieken u terug te vinden wilt zijn. De rubrieken momenteel mogelijk zijn:

 • Bedrijven
 • Cultuur
 • Geschiedenis
 • Gezondheidszorg
 • Horeca
 • Logies
 • Musea
 • Onderwijs
 • Organisaties
 • Religie
 • Sport
 • Toerisme
 • Verenigingen
 • Verzorging
 • Winkels

Aanleveren

 

Opgave gidsvermelding op boekelo.info

Of stuur uw gegevens per e-mail naar [email protected]

Zie aanleveren informatie voor meer details over het aanleveren van uw vermelding.

 

 

Aanleveren informatie

Aanleveren informatie voor vermeldingen, evenementen of algemene kan volgens onderstaande voorwaarden.

Website vermeldingen

Gebruik bij voorkeur onderstaande formulieren om uw gegevens aan te leveren

Opgave advertentieprogramma Boekelo [doc]

Opgave advertentieprogramma Boekelo

Beeldmateriaal

Afbeelding dienen los als bijlage te worden aangeleverd  en niet opgenomen in een Word-bestand.

Bestandsformaten – we accepteren de alleen afbeeldingen in

 • GIF
 • JPG, JPEG
 • GIF
 • PNG

Bedrijfslogo’s : Maximaal 200 x 200 pixels

Algemene afbeeldingen:

 • 100% – breedte – vast:  500 pixels, hoogte variabel, maximaal 400 pixels
 • 50% – breedte – vast: 250 pixels, hoogte variabel, maximaal 400 pixels

Tekst

Tekst kan worden aangeleverd als:

 • direct in een e-mail als ‘platte’ tekst
 • in bijlage als eenvoudig tekstdocument zonder opmaak (bestandsformaat .txt)
 • in bijlage als Word-document in .doc bestandsformaat (niet in docx!).

 

Doorlinken

Wilt u bezoekers van uw site doorverwijzen naar boekelo.info?

Dat kan natuurlijk en wordt zeer gewaardeerd!
Plaats hiervoor een van onderstaande banners op uw website:

Banner Boekelo Small

Code:

<a href="https://www.boekelo.info" title="website Boekelo">
<img src="https://www.boekelo.info/banners/bannerboekelo_small.jpg" 
width="120" height="60" alt="boekelo.info"/>
</a>

Banner Boekelo

Code:

<a href="https://www.boekelo.info" title="website Boekelo">
<img src="https://www.boekelo.info/banners/bannerboekelo.jpg" 
width="120" height="60" alt="boekelo.info"/>
</a>

 

Overheidsdiensten

Boekelo behoort tot de gemeente Enschede.
Voor overheidszaken kunt u terecht bij het digitale loket van de gemeente Enschede: www.enschede.nl

Stadskantoor

In het Stadskantoor (Hengelosestraat 51) kunt u terecht voor het totaal pakket aan
producten en diensten van de afdeling Publieksdienstverlening zoals
paspoort, aangifte geboorte, rijbewijs, gehandicapten parkeerkaart,
parkeervergunning en nog veel meer.

Voor ondersteuningsvragen en activiteiten zie de site: www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer

Stadskantoor
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede

 

 

 

 

Dorpsbudget 2019

 1.    Inleiding

De gemeenteraad van Enschede besloot in 2011 om per 1 januari 2012 aan alle wijken en dorpen en zgn. wijkbudget toe te wijzen. Daarover kan de Dorpsraad, rekening houdend met een aantal spelregels, zelfstandig beslissen.
Het dorpsbudget is geld voor het dorp, waarmee plannen kunnen worden uitgevoerd die de dorpsbewoners belangrijk vinden. Het is de bedoeling dat door de Dorpsraad, bewonerscommissies of andere vertegenwoordigers van de bewoners van Boekelo voorstellen worden gemaakt voor de besteding van het budget.

Voor 2019 is een bedrag van € 16.100 beschikbaar. Dat is minder dan in 2018 omdat de gemeenteraad besloten heeft het totale wijkbudget te korten met € 300.000. Door een toevoeging uit het totale overschot wijkbudgetten over 2018 wordt in 2019 (eenmalig) € 2.500  toegevoegd wordt aan het budget voor 2019. Daarmee bedraagt het budget 2019: € 18.600.

2.    Kaders

Het bestedingsplan past binnen de volgende spelregels en kaders van het raadsbesluit van 11 april 2011.:

Spelregels

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving
 • Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders
 • Dient geen privé belang
 • Bewoners zijn opdrachtgever
 • Aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp
 • Haalbaarheid

Kaders

 • Het bevorderen van arbeidsparticipatie
 • Een schone en hele leefomgeving/ buurt / wijk / dorp
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag
 • Het bevorderen van de leefbaarheid in buurt/ wijk / dorp
 • Het bevorderen van de sociale binding in buurt/ wijk/dorp

In Boekelo hebben we aanvullend nog enkele eigen spelregels toegevoegd:

 • Geen bijdrage achteraf voor ontstane exploitatietekorten
 • Geen budget voor buurtfeesten
 • Substantieel deel van het budget voor de financiering van incidentele voorstellen
 • De Dorpsraad heeft het recht te prioriteren in aanvragen

3.    Initiatieven en betrokkenheid

In Boeke-loos en in gesprekken worden bewoners opgeroepen om aanvragen in te dienen voor het verbeteren van hun leefomgeving en andere voor hen belangrijke onderwerpen. Een bestedingsplan wordt opgesteld bij de aanvang van het kalenderjaar. Dat plan laat voldoende ruimte voor aanvragen gedurende het jaar.
Indieners worden zo nodig uitgenodigd voor toelichting en overleg op hun initiatief. Van de indieners verwachten we dat zij aantonen hoe groot het draagvlak is en dat zij bereid zijn bij de uitvoering actief te zijn.
In Boeke-loos en tijdens onze maandelijkse openbare vergaderingen rapporteren we periodiek over de voortgang van het Dorpsbudget.

4.    Organisatie en Keuzemodel

Het afgelopen jaar zijn de initiatieven getoetst aan de spelregels in de Adviescommissie Dorpsbudget. De commissie beslist over aanvragen tot € 500 en passend binnen de spelregels. Maandelijks worden deze besluiten vervolgens in de openbare dorpsraadvergadering meegedeeld en opgenomen in het verslag.
Voor de besluitvorming over aanvragen ≥ € 500 wordt een advies voor de Dorpsraad opgesteld die hierna een besluit neemt.

5.   Bestedingsplan 2019

Voor 2019 is een bedrag ad € 21.250 beschikbaar. Dit bedrag is incl. een bedrag voor Open Ouderenwerk Boekelo.
Uit dit bedrag wordt ook bijgedragen het onderhoud van banken en wandelpaden, Boekelo Doet en Bookels Höltink.
Per heden zijn de volgende bedragen toegezegd dan wel geraamd:

Boekelo Doet  €         150
Onderhoud etc. banken €          250
Gladheidbestrijding             p.m.
Onderhoud etc. wandelpaden/route Boekelo €         500
Bookels Höltink €         500
Zout en Nieuw €         552
Open Ouderenwerk Boekelo €      2.650
Boxercise groep 7/8 €         625
Reservering bouwkosten sportzaal €      5.000
Opknappen Marcellinusplein €      1.250
Bladkorven €      1.500
Koor Intervocaal €         450
Speelvoorzieningen            p.m.
Ontwikkeling Dorpsplan 2020-2030 €      1.000
Werkgroep Kinderboerderij €         150
Historische Kring €         907,50
Oranjecomité €         750
Pinksterfestival €         700
Soundgardens €       1.200
Vlaggemasten vliegersmonument Kwinkelerweg €         629
Sinterklaasintocht €         800
Week tegen de Eenzaamheid €         300
Magazine MFA €       1.000
Nog te besteden €     1.136,50

 

Disclaimer en copyrights

Disclaimer

Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij Stichting Dorpsraad Boekelo tenzij anders vermeld. De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze website onjuistheden bevat of verouderd is.

Stichting Dorpsraad Boekelo is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie.

Copyrights

De Boekelo site wordt onderhouden onder regie van de Stichting Dorpsraad Boekelo. De auteursrechten liggen bij de Stichting Dorpsraad Boekelo of bij de oorspronkelijke auteurs en makers. Beeldmateriaal en teksten mogen niet zonder toestemming van de Stichting Dorpsraad Boekelo en/of oorspronkelijke auteurs of makers worden gebruikt.

Contact

Deze website is in 2008 gestart op initiatief van de Stichting BART Boekelo.
De Boekelo site valt sinds 2012 onder de verantwoordelijkheid van Stichting Dorpsraad Boekelo. De site heeft als doelstelling:

 • Het informeren van de bewoners van Boekelo
 • Het promoten van Boekelo
 • Het stimuleren van toerisme en recreatie in Boekelo
 • Het vergroten van de naamsbekendheid van Boekelose bedrijven.

Beheer van de website

Het beheer van de website is als volgt verdeeld:

1. Algemene redactie

Hebt u suggesties, vragen, correcties of interessante informatie?
U kunt dan contact opnemen via e-mail:
[email protected]

2. Kalender en Nieuws

De kalender en het nieuws wordt momenteel bijhouden door Ben Schoppert:
[email protected]

3. Dorpsraad

De dorpsraad is verantwoordelijk voor de informatie over de Dorpsraad
Contactpersoon Ben Schoppert:
[email protected]

4. Adverteren

Voor advertenties in Boeke-loos en vermeldingen op de website
Contactpersoon Henk Guchelaar:
[email protected]

5. Boeke-loos

Voor de sectie Boeke-loos en de het blad Boeke-loos kunt u contact zoeken met de redactie van Boeke-loos:
[email protected]

6. Techniek

Siteontwerp, technische realisatie, hosting en technische beheer zijn in handen van :

 • Ben ter Stal, WarmStal D!sign   ( www.warmstal.nl )
 • Robert Schuurink, RS MediaWorks ( www.rsmediaworks.nl )

Te bereiken via: [email protected]

 

Evenement aanmelden

Een evenement aanmelden? Dat kan!

Voor het opnemen van een evenement of activiteit  in de boekelo kalender hebben we aantal gegevens nodig.

Aanmelden is het eenvoudigst met bijgaand formulier.
Via e-mail kan ook, stuur de informatie naar: [email protected] met de volgende gegevens:

 • Titel of naam evenement
 • Datum en aanvangstijdstip en eventueel eindtijdstip
 • Samenvatting van minimaal 100 tekens.
 • Locatie of contactadres
 • Website of e-mailadres
 • Toegangsprijs (optioneel)
 • Een goede foto of afbeelding van minimaal 804 x 464 pixels [bestandsformaat .jpg of .png]
 • Type evenement, rubrieken waarin evenement opgenomen moet worden (meerdere zijn mogelijk).

Evenement opgave

U kunt een evenement aanmelden voor de Boekelo kalender.
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • :
 • :
 • Toegestane bestandstypen: jpg, png.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.