Het actuele nieuws.

Gidsvermeldingen

Gidsvermeldingen

Voor organisaties, verenigingen en bedrijven is het mogelijk om een vermeldingen te plaatsen in de ‘Gidsen’. De gidsen van Boekelo algemeen of in het bijzonder bij toerisme of ondernemers.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen organisaties met en zonder winstoogmerk.

 

 

Gidsvermelding non-profit.
Voor verenigingen en stichtingen:
gericht op vindbaarheid
Gratis
Vermelding profit
Voor ondernemers: gericht op extra vindbaarheid met uitgebreide informatie.

€ 50,- per kalenderjaar, excl. BTW.

De vermelding wordt automatisch verlengd met één jaar.
De opzegtermijn is één maand voorafgaand aan de nieuwe periode.

 

 

Combinatievermelding profit
Voor ondernemers: gericht op extra vindbaarheid met uitgebreide informatie.

Gratis

Voor ondernemers die ook in Boeke-loos adverteren is bestaat de mogelijkheid een gratis gidsvermelding te plaatsen.
Meer informatie 

Gidsgegevens

 • NAW
 • Link website
 • E-mailadres
 • Logo
 • Omschrijving of aanvullende tekst
 • Adres / of positie kaart Google Maps
 • Zoekwoorden (10 maximaal)
 • Een of meerdere rubrieken

 

Rubrieken

Uw vermelding kan in één of meerdere rubrieken worden geplaatst (uitgebreide vermelding). Geef bij het aanleveren van uw vermelding welke rubrieken u terug te vinden wilt zijn. De rubrieken momenteel mogelijk zijn:

 • Bedrijven
 • Cultuur
 • Geschiedenis
 • Gezondheidszorg
 • Horeca
 • Logies
 • Musea
 • Onderwijs
 • Organisaties
 • Religie
 • Sport
 • Toerisme
 • Verenigingen
 • Verzorging
 • Winkels

Aanleveren

 

Opgave gidsvermelding op boekelo.info

Of stuur uw gegevens per e-mail naar [email protected]

Zie aanleveren informatie voor meer details over het aanleveren van uw vermelding.

 

 

Aanleveren informatie

Aanleveren informatie voor vermeldingen, evenementen of algemene kan volgens onderstaande voorwaarden.

Website vermeldingen

Gebruik bij voorkeur onderstaande formulieren om uw gegevens aan te leveren

Opgave advertentieprogramma Boekelo [doc]

Opgave advertentieprogramma Boekelo

Beeldmateriaal

Afbeelding dienen los als bijlage te worden aangeleverd  en niet opgenomen in een Word-bestand.

Bestandsformaten – we accepteren de alleen afbeeldingen in

 • GIF
 • JPG, JPEG
 • GIF
 • PNG

Bedrijfslogo’s : Maximaal 200 x 200 pixels

Algemene afbeeldingen:

 • 100% – breedte – vast:  500 pixels, hoogte variabel, maximaal 400 pixels
 • 50% – breedte – vast: 250 pixels, hoogte variabel, maximaal 400 pixels

Tekst

Tekst kan worden aangeleverd als:

 • direct in een e-mail als ‘platte’ tekst
 • in bijlage als eenvoudig tekstdocument zonder opmaak (bestandsformaat .txt)
 • in bijlage als Word-document in .doc bestandsformaat (niet in docx!).

 

Doorlinken

Wilt u bezoekers van uw site doorverwijzen naar boekelo.info?

Dat kan natuurlijk en wordt zeer gewaardeerd!
Plaats hiervoor een van onderstaande banners op uw website:

Banner Boekelo Small

Code:

<a href="https://www.boekelo.info" title="website Boekelo">
<img src="https://www.boekelo.info/banners/bannerboekelo_small.jpg" 
width="120" height="60" alt="boekelo.info"/>
</a>

Banner Boekelo

Code:

<a href="https://www.boekelo.info" title="website Boekelo">
<img src="https://www.boekelo.info/banners/bannerboekelo.jpg" 
width="120" height="60" alt="boekelo.info"/>
</a>

 

Overheidsdiensten

Boekelo behoort tot de gemeente Enschede.
Voor overheidszaken kunt u terecht bij het digitale loket van de gemeente Enschede: www.enschede.nl

Stadskantoor

In het Stadskantoor (Hengelosestraat 51) kunt u terecht voor het totaal pakket aan
producten en diensten van de afdeling Publieksdienstverlening zoals
paspoort, aangifte geboorte, rijbewijs, gehandicapten parkeerkaart,
parkeervergunning en nog veel meer.

Voor ondersteuningsvragen en activiteiten zie de site: www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer

Stadskantoor
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede

 

 

 

 

Dorpsbudget 2019

 1.    Inleiding

De gemeenteraad van Enschede besloot in 2011 om per 1 januari 2012 aan alle wijken en dorpen en zgn. wijkbudget toe te wijzen. Daarover kan de Dorpsraad, rekening houdend met een aantal spelregels, zelfstandig beslissen.
Het dorpsbudget is geld voor het dorp, waarmee plannen kunnen worden uitgevoerd die de dorpsbewoners belangrijk vinden. Het is de bedoeling dat door de Dorpsraad, bewonerscommissies of andere vertegenwoordigers van de bewoners van Boekelo voorstellen worden gemaakt voor de besteding van het budget.

Voor 2019 is een bedrag van € 16.100 beschikbaar. Dat is minder dan in 2018 omdat de gemeenteraad besloten heeft het totale wijkbudget te korten met € 300.000. Door een toevoeging uit het totale overschot wijkbudgetten over 2018 wordt in 2019 (eenmalig) € 2.500  toegevoegd wordt aan het budget voor 2019. Daarmee bedraagt het budget 2019: € 18.600.

2.    Kaders

Het bestedingsplan past binnen de volgende spelregels en kaders van het raadsbesluit van 11 april 2011.:

Spelregels

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving
 • Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders
 • Dient geen privé belang
 • Bewoners zijn opdrachtgever
 • Aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp
 • Haalbaarheid

Kaders

 • Het bevorderen van arbeidsparticipatie
 • Een schone en hele leefomgeving/ buurt / wijk / dorp
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag
 • Het bevorderen van de leefbaarheid in buurt/ wijk / dorp
 • Het bevorderen van de sociale binding in buurt/ wijk/dorp

In Boekelo hebben we aanvullend nog enkele eigen spelregels toegevoegd:

 • Geen bijdrage achteraf voor ontstane exploitatietekorten
 • Geen budget voor buurtfeesten
 • Substantieel deel van het budget voor de financiering van incidentele voorstellen
 • De Dorpsraad heeft het recht te prioriteren in aanvragen

3.    Initiatieven en betrokkenheid

In Boeke-loos en in gesprekken worden bewoners opgeroepen om aanvragen in te dienen voor het verbeteren van hun leefomgeving en andere voor hen belangrijke onderwerpen. Een bestedingsplan wordt opgesteld bij de aanvang van het kalenderjaar. Dat plan laat voldoende ruimte voor aanvragen gedurende het jaar.
Indieners worden zo nodig uitgenodigd voor toelichting en overleg op hun initiatief. Van de indieners verwachten we dat zij aantonen hoe groot het draagvlak is en dat zij bereid zijn bij de uitvoering actief te zijn.
In Boeke-loos en tijdens onze maandelijkse openbare vergaderingen rapporteren we periodiek over de voortgang van het Dorpsbudget.

4.    Organisatie en Keuzemodel

Het afgelopen jaar zijn de initiatieven getoetst aan de spelregels in de Adviescommissie Dorpsbudget. De commissie beslist over aanvragen tot € 500 en passend binnen de spelregels. Maandelijks worden deze besluiten vervolgens in de openbare dorpsraadvergadering meegedeeld en opgenomen in het verslag.
Voor de besluitvorming over aanvragen ≥ € 500 wordt een advies voor de Dorpsraad opgesteld die hierna een besluit neemt.

5.   Bestedingsplan 2019

Voor 2019 is een bedrag ad € 21.250 beschikbaar. Dit bedrag is incl. een bedrag voor Open Ouderenwerk Boekelo.
Uit dit bedrag wordt ook bijgedragen het onderhoud van banken en wandelpaden, Boekelo Doet en Bookels Höltink.
Per heden zijn de volgende bedragen toegezegd dan wel geraamd:

Boekelo Doet  €         150
Onderhoud etc. banken €          250
Gladheidbestrijding             p.m.
Onderhoud etc. wandelpaden/route Boekelo €         500
Bookels Höltink €         500
Zout en Nieuw €         500
Open Ouderenwerk Boekelo €      2.650
Boxercise groep 7/8 €         625
Reservering bouwkosten sportzaal €      3.000
Opknappen Marcellinusplein            p.m.
Bladkorven €      1.000
Koor Intervocaal €         450
Speelvoorzieningen            p.m.
Ontwikkeling Dorpsplan 2020-2030 €      1.000
Werkgroep Kinderboerderij €         150
Historische Kring €         907,50
Oranjecomité €         750
Nog te besteden €      8.967,50

 

Disclaimer en copyrights

Disclaimer

Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij Stichting Dorpsraad Boekelo tenzij anders vermeld. De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze website onjuistheden bevat of verouderd is.

Stichting Dorpsraad Boekelo is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie.

Copyrights

De Boekelo site wordt onderhouden onder regie van de Stichting Dorpsraad Boekelo. De auteursrechten liggen bij de Stichting Dorpsraad Boekelo of bij de oorspronkelijke auteurs en makers. Beeldmateriaal en teksten mogen niet zonder toestemming van de Stichting Dorpsraad Boekelo en/of oorspronkelijke auteurs of makers worden gebruikt.

Contact

Deze website is in 2008 gestart op initiatief van de Stichting BART Boekelo.
De Boekelo site valt sinds 2012 onder de verantwoordelijkheid van Stichting Dorpsraad Boekelo. De site heeft als doelstelling:

 • Het informeren van de bewoners van Boekelo
 • Het promoten van Boekelo
 • Het stimuleren van toerisme en recreatie in Boekelo
 • Het vergroten van de naamsbekendheid van Boekelose bedrijven.

Beheer van de website

Het beheer van de website is als volgt verdeeld:

1. Algemene redactie

Hebt u suggesties, vragen, correcties of interessante informatie?
U kunt dan contact opnemen via e-mail:
[email protected]

2. Kalender en Nieuws

De kalender en het nieuws wordt momenteel bijhouden door Ben Schoppert:
[email protected]

3. Dorpsraad

De dorpsraad is verantwoordelijk voor de informatie over de Dorpsraad
Contactpersoon Ben Schoppert:
[email protected]

4. Adverteren

Voor advertenties in Boeke-loos en vermeldingen op de website
Contactpersoon Henk Guchelaar:
[email protected]

5. Boeke-loos

Voor de sectie Boeke-loos en de het blad Boeke-loos kunt u contact zoeken met de redactie van Boeke-loos:
[email protected]

6. Techniek

Siteontwerp, technische realisatie, hosting en technische beheer zijn in handen van :

 • Ben ter Stal, WarmStal D!sign   ( www.warmstal.nl )
 • Robert Schuurink, RS MediaWorks ( www.rsmediaworks.nl )

Te bereiken via: [email protected]

 

Evenement aanmelden

Een evenement aanmelden? Dat kan!

Voor het opnemen van een evenement of activiteit  in de boekelo kalender hebben we aantal gegevens nodig.

Aanmelden is het eenvoudigst met bijgaand formulier.
Via e-mail kan ook, stuur de informatie naar: [email protected] met de volgende gegevens:

 • Titel of naam evenement
 • Datum en aanvangstijdstip en eventueel eindtijdstip
 • Samenvatting van minimaal 100 tekens.
 • Locatie of contactadres
 • Website of e-mailadres
 • Toegangsprijs (optioneel)
 • Een goede foto of afbeelding van minimaal 804 x 464 pixels [bestandsformaat .jpg of .png]
 • Type evenement, rubrieken waarin evenement opgenomen moet worden (meerdere zijn mogelijk).

Evenement opgave

U kunt een evenement aanmelden voor de Boekelo kalender.
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • :
 • :
 • Toegestane bestandstypen: jpg, png.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Boekelose Ondernemers Vereniging

De Boekelose Ondernemers Vereniging (BOV)

De Boekelose Ondernemers Vereniging is een netwerk voor en door ondernemers. Het zorgt ervoor dat ondernemers in Boekelo met elkaar in contact komen en op die manier kennis en ervaring met elkaar delen. Dat gebeurt onder andere op gezellige avonden met inspirerende sprekers en unieke activiteiten.

Daarnaast streeft de BOV naar een dorp met activiteiten voor haar bewoners om een aangename leef en werk omgeving te creëren.

De BOV bestaat uit 40 actieve leden en organiseert onder andere de volgende activiteiten:

 • Pinksterfestival
 • Samenwerking met Military Boekelo met acties in het dorp
 • Oude Voertuigen dag
 • Sinterklaas
 • Kerstmarkt, kerstboom en verlichting in het dorp
 • BOV avonden

De BOV is altijd opzoek naar nieuwe enthousiaste ondernemers in Boekelo e.o. Wanneer er vragen zijn, neem dan rustig eens contact op. (laatste informatie te vinden op Facebook en onze website)

Contactgegevens
Marcel Themmen (Voorzitter)
Email: [email protected]
Mobiel: 06 29 07 48 79

Boekelo

Boekelo is een gezellig dorp in de gemeente Enschede en telt ongeveer 3.200 inwoners. Het oude fabrieksterrein van Texoprint, voorheen  de Boekelosche Stoomblekerij ano 1888, is getransformeerd naar een nieuwe woonwijk, ‘De Bleekerij’. De industriële gebouwen en schoorsteen aan de spoorzijde van het terrein hebben een bestemming gekregen binnen het stedenbouwkundige plan en blijven dan ook voor de toekomst bewaard.

Het dorp en omgeving trekken veel toeristen, er zijn prachtige fiets- en wandelroutes, o.a. naar de watermolen in Oele, het Buurserzand, Haaksbergen en Twekkelo. Informatie hierover kunt u vinden bij het Toeristisch InformatiePunt aan de Windmolenweg, direct naast eetcafe De Buren. In Usselo, op enkele kilometers van Boekelo, staat de korenmolen Wissink’s Möl, een standerdmolen uit 1802.

In het Twentse coulissenlandschap van Boekelo liggen historische landgoederen waaronder het Hof te Boekelo (een oorspronkelijke havezathe uit 1570), De Weele, Zonnebeek en ’t Stroot.

De “Museum Buurtspoorweg” rijdt regelmatig over een historische museumspoorbaan met gerestaureerde stoomlocomotieven en wagons vanuit Boekelo naar Haaksbergen. Halverwege dat traject ligt de halte “Zoutindustrie” nabij “Hotel Bad Boekelo”.
Boekelo kent een jaarlijks internationale paardensportevenement, “De Military”. Net buiten het dorp is een 18 holes golfbaan en een driving range.


De geschiedenis van Boekelo wordt bepaald door boerderijen, land en marken, verkoop, vererving en aanpassingen. Door de opening van de spoorlijn Winterswijk-Boekelo-Enschede-Hengelo in 1885, vestigde zich in Boekelo industrie.


Zoutwinning

zoutboortoren

Boekelo is vooral bekend door de zoutindustrie.Van oorsprong was hier zee. De reden dat bij het boren naar goed drinkwater men in 1887  ontdekte men dat er veel zout in de bodem zit. De start van een de zoutwinning.

In 1918 is de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie in dit dorp begonnen met zoutwinning. Door de komst van het Twentekanaal is de fabriek van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie in 1936 verplaatst naar Hengelo (nu Akzo Nobel).

‘de zee op de heide’

golfslagbadOmdat de K.N.Z. zich bewust was van de werkgelegenheid van de zoutindustrie voor de Boekelose bevolking, kwam ze met het idee om een natuur-zoutbad te realiseren  om de bewoners in het oosten van Nederland ook van zout water, zonlicht en lucht te laten genieten: ‘de zee op de heide’.

Om bezoekers te trekken werd ook een apart golfslagbad aangelegd. In 1934 werd het bad geopend. Het landelijk populaire zoutwatergolfbad ‘Bad Boekelo’ is in 1985 gesloten.Op deze plek is nu het hotel Bad Boekelo gevestigd.

Textiel

Ook de textielindustrie floreerde in Boekelo. De N.V. Boekelosche Stoomblekerij in 1888 opgericht door de zonen van Gerrit Jan van Heek, werd in 1965 overgenomen door Unilever die het bij P. Fentener van Vlissingen & Co’s Katoenfabrieken N.V. voegde, het latere Texoprint. In 2004 stopt Texoprint de productie.

In 1960 richt de Boekelose Stoomblekerij Boekelo Foliën op, die in 1965 een eigen fabriek krijgt op het naastgelegen terrein. Het latere Boekelo Decor sluit in mei 2011.

De Bleekerij

bleekerijOp het oude fabrieksterrein is in 2008 een nieuwbouwplan gerealiseerd ‘De Bleekerij’ waarbij delen van het industriële erfgoed, zoals de oude gevels van textielgebouwen en de fabrieksschoorsteen, bewaard zijn gebleven.
Er staat ook nog een oude portiersloge, waar tegenwoordig de Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo gevestigd is.

Grolsch

In 2001 wordt het officiële startschot gegeven van de bouw op de grens van Enschede en Boekelo. Het nieuwe, ultramoderne complex vervangt in 2004 de beide oude brouwerijen in Enschede en Groenlo.

(bronvermelding: grote delen van bovenstaande tekst is overgenomen uit Wikipedia)

De Boekelose vlag

De kleuren in de Boekelose vlag verwijzen naar de geschiedenis van Boekelo.

 • Blauw: ooit was hier de zee
 • Wit: in die zee sloeg het zout neer
 • Groen: daarboven op kwam de  grond waarop het bos groeide
 • Geel: het gewonnen zout bracht de welvaart, ook gesymboliseerd door de gouden munt met daarin de boortoren

Geschiedenis Boekelo in vogelvlucht


 • 1885 – 1937

  Spoorlijn Winterswijk-Boekelo-Enschede-Hengelo.
  Tot in de vijftiger jaren bleef een spoorverbinding Boekelo-Enschede bestaan.

 • 1887

  Bij het boren naar goed drinkwater wordt ontdekt dat onder Twente veel zout zit.

 • 1889

  De Boekelosche Stoombleekerij -BSB- start productie. 3 beken voor water en langs de spoorlijn.

 • 1894 – 1978

   Oprichting Boekloosche Coöperatie Stoomzuivelfabriek. Opgericht door Gerrit Jan van Heek van het Stroot.

 • 1918

  De Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie vestigt zich te Boekelo. Op de locatie van de huidige parkeerplaats van Hotel Bad Boekelo.

 • 1952

  De productie van zoutfabriek in Boekelo wordt definitief stilgelegd. Alles wordt geconcentreerd in Hengelo aan het Twentekanaal.
  “De zee op de heide “ het zoutwaterbad met hotel Bad Boekelo blijft echter bestaan.

 • 1960

  De BSB richt Boekelo Foliën op. In 1965 krijgt deze een eigen fabriek naast de BSB in Boekelo.

 • 1967

  De Museum Buurt Spoorweg (MBS) Haaksbergen-Boekelo v.v. wordt opgericht.
  De eerste rit vindt plaats in 1971.

 • 1971

  De Eerste Military Boekelo bij manege in het Teesinkbos. En daarvoor de steeplechase op Stepelo.

 • 2004

  Tussen Usselo en Boekelo realiseert Grolsch een nieuwe brouwerij inclusief kantoren. Op 7 april van dit jaar opent de Grolsch haar deuren van de nieuwe bierbrouwerij in op de Kleine Plooy in Usselo.

 • 2004

  Texoprint -voorheen Boekelosche Stoombleekerij- stopt de productie. Na sloop van veel gebouwen wordt het terrein bewerkt tot het inrichten van de nieuwe woonwijk De Bleekerij.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Boekelo?

Neem dan contact op met de Historische Kring:

logo-historische-kring-boekelo-usselo-twekkelo.png
2 Roelof Blokzijlstraat Enschede Overijssel 7548 NL

Openingstijden Historisch Centrum [het portiershuisje van aan het Bleekerijplein]

maandagavond: 19:30 – 22:00 uur – is iedereen welkom
vrijdagochtend:  10:00 –  12:00 uur – inloop voor iedereen die iets te melden heeft, vragen wil stellen, oude documenten heeft of gewoon uit belangstelling.