Wethouder Jurgen van Houdt neemt Dorpsplan ‘Droom van Boekelo’ in ontvangst

In de stadsdeelcommissie West van 9 februari 2021 mocht wethouder Jurgen van Houdt ‘officieel’ het dorpsplan ‘De droom van Boekelo’ in ontvangst nemen.

Het plan werd uitgereikt door Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo. Het nieuwe plan is een vervolg op het vorige dorpsplan dat de periode van 2002 tot 2015 besloeg. In die periode is veel uit het dorpsplan gerealiseerd. Er is een prachtige nieuwe woonwijk ontstaan, het dorpshart werd vernieuwd en er zijn betere parkeermogelijkheden gerealiseerd op de Beckumerstraat. Uiteraard mag de bouw van de Multifunctionele Accommodatie De Zweede niet in dit rijtje ontbreken.

Dromen van inwoners

In het voorjaar van 2018 heeft de Dorpsraad Boekelo besloten een nieuw dorpsplan op te stellen.  Hiervoor hebben zij geluisterd naar de inwoners van Boekelo. Op verschillende manieren werd gevraagd wat hun dromen zijn voor Boekelo. Dat heeft voor de periode 2020-2030 een aantal mooie plannen en ideeën opgeleverd.

Belangrijke thema’s uit het dorpsplan

De Droom van Boekelo is onder te verdelen in 5 thema’s.

Thema 1 Wonen en leven

Thema 2 Verkeer en veiligheid

Thema 3 Natuur, milieu en duurzaamheid

Thema 4 Cultuur, sport en onderwijs

Thema 5 Voorzieningen en winkelbestand

Uitwerking in actieplannen

De dorpsraad Boekelo en gemeente Enschede werken de periode 2020-2030 de plannen verder uit in concrete actieplannen. Wethouder Jurgen van Houdt: “Het dorpsplan ‘De droom van Boekelo’ is een mooi kompas voor de toekomst. Samen met de dorpsraad, de inwoners van Boekelo en het Stadsdeelmanagement van West ga ik de komende periode graag aan de slag om uitvoering te geven aan de plannen en ideeën. Samen kunnen we de droom van Boekelo uit laten komen’.