Onze advertentiemogelijkheden 2024

Formaat Afmetingen [HxB] Jaarcontracten
Eenmalige
advertenties 
Achterkant  1/1 pagina 180 x 123 mm € 1.735,- nvt
Binnenzijde 1/1 pagina – achter 180 x 123 mm € 1.400,- nvt
Binnenzijde 1/2 pagina – voor   86 x 123 mm €    740,- nvt
Binnenzijde 1/2 pagina – achter   86 x 123 mm €    740,- nvt
1/1 pagina 180 x 123 mm €    480,- € 61,-
1/2 pagina   86 x 123 mm €    315,- € 46,-
1/3 pagina   56 x 123 mm €    240,- € 31,-
Advertorial 1/1 pagina 186 x 124.5 mm nvt € 61,-
Klein Zakelijk Maximaal 8 regels
(ca. 80-85 woorden)
nvt € 17,90
Boekelootje Maximaal 8 regels
(ca. 80-85 woorden)
nvt € 8,45
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 • Momenteel is er een wachtlijst. U kunt zich hier op laten plaatsen.
 • Anonieme advertenties worden niet geaccepteerd.
 • Bewijsexemplaren voor advertenties kunnen tegen betaling van portokosten worden toegezonden.

Jaarcontract advertenties

 • Jaarcontractprijzen betreffen 10 edities van januari t/m december.
 • Advertenties worden aangegaan voor de duur van minimaal één jaargang (10 edities) en worden automatisch verlengd. Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk 31 oktober van het lopende jaar plaats te vinden.
 • Niet-betaling van het factuurbedrag kan ertoe leiden dat de advertentie niet meer wordt geplaatst.
  Dit schort evenwel de betalingsverplichting van het factuurbedrag niet op.
  Bij niet-tijdige betaling kan het factuurbedrag worden verhoogd met administratiekosten en eventuele incassokosten.
 • De inhoud van de advertenties kunnen gedurende een jaargang worden gewijzigd.
  Eventuele wijzigingen dienen uiterlijk op de sluitingsdatum kopij (zie kalender in Boekeloos en op de website) te worden doorgegeven. Wijzigingen die na de sluitingsdatum binnenkomen worden in het eerstvolgende nummer opgenomen.
 • Kosteloze vermelding op  www.boekelo.info. Adverteerders in Boekeloos met een jaarcontract ontvangen kosteloos een vermelding op www.boekelo.info. Voor de aanlevering van de gegevens voor deze vermelding zie:  /contact/vermelding/

Eenmalige advertenties

Een eenmalige advertentie wordt maximaal een keer per jaar geplaatst én indien er plaats is.

Advertorial

Advertorials zijn eenmalige advertenties in redactionele vorm die informatief zijn, met een commercieel accent. Een advertorial is een eenmalige advertenties en wordt maximaal een keer per jaar geplaatst én indien er plaats is.

Klein zakelijk

In een Klein Zakelijk (KZ) advertentie kunnen startende, kleine ondernemers of particulieren een tekstadvertentie plaatsen waarin, in ruil voor geleverde artikelen of diensten, een vergoeding gevraagd wordt. Hierbij valt te denken aan cursussen, hulp (huishoudelijk, parttime of vakantie-) gevraagd, aanbod van iets te koop of te huur, etc.
KZ’s kunnen eenmalig geplaatst worden en mogen géén structureel karakter krijgen.  Een en ander is ter beoordeling aan de redactie.

Boekelootjes

Boekelootjes zijn bedoeld voor niet-commerciële oproepen en zijn voor verantwoording van de indiener.
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van ‘practical jokes’ e.d.

Wachtlijst advertenties

Voor Boekeloos moeten we door de grote vraag naar advertenties een wachtlijst hanteren. Voor de plaatsing van nieuwe advertenties worden als criteria gehanteerd:

 • Adverteerders die in Boekelo wonen en ondernemen;
 • Adverteerders die in Boekelo wonen;
 • Adverteerders die in Boekelo wonen en elders ondernemen;
 • Adverteerders die noch in Boekelo wonen noch ondernemen.

Voor de laatste categorie adverteerders is maandelijks advertentieruimte (1/3 pagina) beschikbaar die wisselend wordt ingevuld.

Klein zakelijk en Boekelootjes

De tekst bij voorkeur aanleveren  via het opgaveformulier. Per e-mail aan [email protected] kan ook.


Aanleveren andere advertenties

 • als PDF bestand op het netto advertentie formaat.
 • zonder randen c.q. kaders.
 • e-mail aan  [email protected].

Advertentieruimte reserveren?

Wilt u advertentieruimte reserveren? Stuur een e-mail naar: [email protected]. Na ontvangst hiervan sturen wij zo spoedig mogelijk een bevestiging of nemen contact met u op.

Betaling

Een factuur wordt u per e-mail toegezonden. Na ontvangst van de factuur kunt u het betreffende bedrag per bank overmaken op NL69RABO0316734950 t.n.v. Stichting Dorpsraad Boekelo o.v.v. factuurnummer.