Home » Boeke-loos

Boeke-loos

BOEKE-LOOS is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo. Het wordt in principe iedere eerste maandag van de maand, huis aan huis verspreid in het werkgebied van de Stichting Dorpsraad Boekelo.

BOEKE-LOOS bevat informatie over actuele zaken in het dorp, zoals evenementen die er plaats vinden, de kerkdiensten, het ouderenwerk, verenigingsnieuws en uiteraard nieuws van de Dorpraad.
In iedere uitgave staat achterin een kalender met de activiteiten van die maand.

Redactie

  • Jaco Agterbosch:  06 1476 4509
  • Ellen Evers:  06 4429 4187
  • Susanne Harperink:  06 1714 4 65
  • Pieter Hof:  06 5373 9422

Redactieadres

boekeloosredactie@gmail.com
Boekelosestraat 370
7548 AW Boekelo

Advertenties en prijzen

Henk Guchelaar:  adverteren@boekelo.info

Voorwaarden en tarieven
Anonieme advertenties worden niet geaccepteerd.

Kopij

Heeft u iets te melden of een mooi verhaal te delen? Laat het ons weten.
Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd!

Ingezonden artikelen, indien voorzien van naam en adres, vallen wanneer geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid van zowel de Dorpsraad als de redactie.

Sluitingsdata voor advertenties en kopij staan in iedere uitgave vermeld in de “Kalender”
en op deze website.

Oplage

verschijnt 11x per jaar (juli/augustus: dubbelnummer)
Oplage: 1900 ex. per uitgave

Distributie

Hans Formanoy: haforma@gmail.com

Druk

Netzodruk, Enschede