BOEKELOOS is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo. Het wordt in principe iedere eerste maandag van de maand, huis aan huis verspreid in het werkgebied van de Stichting Dorpsraad Boekelo.

BOEKELOOS bevat informatie over actuele zaken in het dorp, zoals evenementen die er plaats vinden, de kerkdiensten, het ouderenwerk, verenigingsnieuws en uiteraard nieuws van de Dorpsraad.
In iedere uitgave staat achterin een kalender met de activiteiten van die maand.

Redactie

  • Estelle Vultink: 06-20643476
  • Joyce Vorsteveld: 06 – 1222 6052
  • José Jalink: 06 – 23169692

Redactieadres

[email protected]

Advertenties en prijzen

[email protected]

Voorwaarden en tarieven
Anonieme advertenties worden niet geaccepteerd.

Kopij

Heeft u iets te melden of een mooi verhaal te delen? Laat het ons weten.
Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd!

Ingezonden artikelen, indien voorzien van naam en adres, vallen wanneer geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid van zowel de Dorpsraad als de redactie.

Sluitingsdata voor advertenties en kopij staan in iedere uitgave vermeld in de “Kalender” en op deze website.

Oplage

verschijnt 10x per jaar (december/januari en juli/augustus: dubbelnummer)
Oplage: 1900 ex. per uitgave

Distributie

Sonja Heijink: [email protected]

Drukwerk

Binding Design, Hengelo