Dagelijks bestuur

Voorzitter André de Boer 06 2184 0342‬
Secretaris / vice-voorzitter Ben ter Stal 06 1250 8149 
Penningmeester Bart Stokkers 06 1284 5310‬

Leden:

Irene Meijer, Wendy te Lindert, Edith Robers-Janssen, Stefan Olink,  Monique Voulon, Ton de Vries

Commissies:

Fysiek Domein Stefan Olink, Ton de Vries, Bart Stokkers, Irene Meijer
Sociaal Domein  Monique Voulon, Wendy te Lindert Edith Robers-Janssen (vz).
Dorpsbudget Edit Robers-Janssen, Monique Voulon, Wendy te Lindert, Bart Stokkers
Publiciteit Bart Stokkers, André de Boer (vz).

Vertegenwoordigers van Dorpsraad in:

Overleg wijk- en dorpsraden André de Boer
Gebruikersraad M.F.A. André de Boer
Bookels Höltink Edith Robers
M.F.A./Fase 3/Sportzaal Ben ter Stal
Klankbordgroep Goorsche Veld / Rutbekerveld Stefan Olink
Contactpersoon Werkgroepen Wandelpaden en Banken Edith Robers
Klankbordgroep Grolsch Stefan Olink
Klankbordgroep Nobian Ton de Vries