Dagelijks bestuur

Voorzitter Jeroen Verhaak    053 – 428 2225
Vicevoorzitter Kas de Vries    053 – 428 3496
Secretaris Vacant   
Penningmeester Ben Bel   053-428 1797

Leden:

Bert Bennink, Sabine Jongsma, Edith Robers, Gerard Roossink, Ben ter Stal, Bart Stokkers, Bernd Weijers en Gerard Woerdenbag.

Bemensing commissies:

Fysiek Domein Gerard Roossink, Bart Stokkers, Kas de Vries (vz), Bernd Weijers, Gerard Woerdenbag.
Sociaal Domein  Ben Bel, Bert Bennink, Sabine Jongsma, Edith Robers (vz).
Dorpsbudget Bart Stokkers, Ben Bel, Bert Bennink, Kas de Vries (vz).
Projectgroep entree Boekelo   Sabine Jongsma, Edith Robers, Bart Stokkers (vz).
Publiciteit Bart Stokkers, Jeroen Verhaak (vz).

Vertegenwoordigers van Dorpsraad in:

ACWO (overleg wijk- en dorpsraden) Jeroen Verhaak.
Gebruikersraad M.F.A. Jeroen Verhaak.
Bookels Höltink Ben Bel en Edith Robers.
GroenBeraad
M.F.A./Fase 3/Sportzaal Ben ter Stal.
OVKK Jeroen Verhaak en ad hoc.
StraatAdoptie 
Klankbordgroep Goorsche Veld Gerard Roossink, Kas de Vries en Gerard Woerdenbag.
Contactpersoon Werkgroepen Wandelpaden en Banken Sabine Jongsma
 Klankbordgroep Grolsch Kas de Vries.
 Klankbordgroep AKZO Kas de Vries
 Klankbordgroep Resort Boekelo (Rutbeek) Kas de Vries