Dagelijks bestuur

Voorzitter Jeroen Verhaak    053 – 428 2225
Vicevoorzitter Kas de Vries    053 – 428 3496
Secretaris Vacant   
Penningmeester Ben Bel   053-428 1797

Leden:

Bert Bennink, Jos Brunink, Sabine Jongsma, Edith Robers, Gerard Roossink, Ben ter Stal, Bart Stokkers en Bernd Weijers.

Bemensing commissies:

Fysiek Domein Jos Brunink, Gerard Roossink, Bart Stokkers, Kas de Vries (vz), Bernd Weijers.
Sociaal Domein  Ben Bel, Bert Bennink, Sabine Jongsma, Edith Robers (vz).
Dorpsbudget Bart Stokkers, Ben Bel, Bert Bennink, Kas de Vries (vz).
Projectgroep entree Boekelo   Sabine Jongsma, Edith Robers, Bart Stokkers (vz).
Publiciteit Bart Stokkers, Jeroen Verhaak (vz).

Vertegenwoordigers van Dorpsraad in:

ACWO (overleg wijk- en dorpsraden) Jeroen Verhaak.
Gebruikersraad M.F.A. Jeroen Verhaak.
Bookels Höltink Ben Bel en Edith Robers.
GroenBeraad Jos Brunink.
M.F.A./Fase 3/Sportzaal Ben ter Stal.
OVKK Jeroen Verhaak en ad hoc.
StraatAdoptie  Jos Brunink.
Klankbordgroep Goorsche Veld Gerard Roossink en Kas de Vries.
Contactpersoon Werkgroepen Wandelpaden en Banken Edith Robers.
 Klankbordgroep Grolsch Kas de Vries.
 Klankbordgroep AKZO Kas de Vries
 Klankbordgroep Resort Boekelo (Rutbeek) Kas de Vries