Boekelo - Dorp met karakter

Schaatsen in het Teesinkbos

Video: Robert Schuurink

Verkiezingen voor de Dorpsraad 2022 – 2026

Op 16 maart 2022 zijn er weer, gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen,  de verkiezingen voor de komende Dorpsraad.

Duurzame zonne-energie langs de rijkswegen N35/A35

Enschede onderzoekt mogelijkheden voor duurzame zonne-energie langs de rijkswegen N35/A35

Met het pilotproject Duurzaamheidsroute A35 onderzoeken 6 Twentse gemeenten samen met o.a. Rijkswaterstaat of en hoe de opwek van duurzame energie langs de N35/A35 mogelijk is. Op dit moment bevindt de pilot zich in de verkenningsfase. Gemeente Enschede nodigt inwoners, weggebruikers, grondeigenaren en andere geïnteresseerden uit hierover in gesprek te gaan op 14, 15 of 16 september.  

Wethouder Jurgen van Houdt neemt Dorpsplan ‘Droom van Boekelo’ in ontvangst

In de stadsdeelcommissie West van 9 februari 2021 mocht wethouder Jurgen van Houdt ‘officieel’ het dorpsplan ‘De droom van Boekelo’ in ontvangst nemen.

Het plan werd uitgereikt door Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo. Het nieuwe plan is een vervolg op het vorige dorpsplan dat de periode van 2002 tot 2015 besloeg. In die periode is veel uit het dorpsplan gerealiseerd. Er is een prachtige nieuwe woonwijk ontstaan, het dorpshart werd vernieuwd en er zijn betere parkeermogelijkheden gerealiseerd op de Beckumerstraat. Uiteraard mag de bouw van de Multifunctionele Accommodatie De Zweede niet in dit rijtje ontbreken.

Boekeloos november 2021

Download

Boekeloos oktober 2021

Download

© Copyright - Boekelo.info | Dorpsraad Boekelo