Het actuele nieuws.

De Dorpsraad zoekt een ambtelijk secretaris

Oproep: De Dorpsraad zoekt (opnieuw) een ambtelijk secretaris De afgelopen maanden heeft Djoeke Ludwig deze functie met veel plezier ingevuld. Helaas is ze recent naar buiten Boekelo verhuisd zodat opnieuw er een vacature voor ambtelijk secretaris is ontstaan. Zoals bekend is het helaas niet mogelijk gebleken dat een van de huidige dorpsraadleden de functie van secretaris invult. Vandaar dat eerder besloten is daarvoor een “ambtelijk” secretaris aan te trekken.
Met onmiddellijke ingang zoeken we daarom een dorpsgenoot die de volgende werkzaamheden op zich wil nemen:

  • Het maken van (beknopte) verslagen van vergaderingen (circa 1 à 2 keer per maand).
  • Het op basis hiervan schrijven van Nieuws uit de Dorpsraad voor Boeke- loos.
  • Het opstellen van de aandachtspuntenlijst.
  • Het bijhouden van de in- en uitgaande postlijst.
  • De werkzaamheden worden in nauw overleg met de (vice-)voorzitter uitgevoerd.

Het betreft een functie op vrijwillige basis. Voor de uitvoering is een laptop en printer beschikbaar. Eventueel gemaakte kosten worden uiteraard vergoed.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
Dorpsraad, Jeroen Verhaak, tel.: 053 – 428 22 25 of stuur  een e-mail naar [email protected]

Boeke-loos juni 2019

Boeke-loos mei 2019

Boeke-loos april 2019

Boeke-loos maart 2019

Boeke-loos januari 2019

Boeke-loos december 2018

Het Welkomstbeuksken 2018

De nieuw uitgave van het Welkomstbeuksken is uit, en nu ook digitaal beschikbaar!