Agenda Openbare vergadering 19 maart 2024

Tijd: 20.00 uur, de Zweede

Hierbij nodigen wij U uit voor de komende Dorpsraadvergadering,


  1. Opening, vaststellen agenda.
  2. Vaststelling verslag 16 januari 2024.
  3. Mededelingen wijkagent
  4. Mededelingen
  5. Terreinen Natuurlijk spelen
  6. Renovatie Boekelosestraat
  7. Status Dorpsplan 2.0
  8.  Thema ‘Een leven lang wonen in Boekelo’
  9. Rondvraag en sluiting

Wilt u een onderwerp met ons bespreken?

Mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op!