Agenda Openbare vergadering 16 juli 2024

Tijd: 20.00 uur, de Zweede

Hierbij nodigen wij U uit voor de komende Dorpsraadvergadering,


 1. Opening, vaststellen agenda.
 2. Vaststelling verslag 21 mei 2024.
 3. Mededelingen wijkagent
 4. Mededelingen
  • PFAS Bleekerij
  •  Dorpsplan 2.0
  • Zout & Nieuw
  • Enschede 700
  • Notitie Verkeer in Boekelo naar gemeente
 5. Renovatie Boekelosestraat
 6. Woonvisie en woningbouw
 7. Gebiedsgerichte aan pak en windturbines
 8. Rondvraag en sluiting

Wilt u een onderwerp met ons bespreken?

Mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op!