Agenda Openbare vergadering 19 maart 2024

Tijd: 20.00 uur, de Zweede

De agenda van de volgende openbare dorpsraad vergadering volgt binnenkort.


  1. Opening, vaststellen agenda.
  2. Rondvraag en sluiting

Wilt u een onderwerp met ons bespreken?

Mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op!