Het Dorpsplan 2020-2030

Onder de kop ‘De Droom van Boekelo’ is sinds 2018 met enorm veel dorpelingen gesproken. Zo ontstond de inhoud van het nieuwe dorpsplan. We zien het plan vooral als een kompas voor de toekomst. De komende jaren zal er veel op ons afkomen en dat zal weer leiden tot aanpassingen van het plan. Het plan bevat de opgaven waarvoor het dorp en de Dorpsraad zich gesteld zien de komende jaren. De komende jaren zullen we met het dorp in gesprek blijven over de uitvoering van het plan en over nieuwe inzichten. We gaan u daarvoor uitnodigen.

Uitwerking in actieplannen

De dorpsraad Boekelo en gemeente Enschede werken de periode 2020-2030 de plannen verder uit in concrete actieplannen. Wethouder Jurgen van Houdt: “Het dorpsplan ‘De droom van Boekelo’ is een mooi kompas voor de toekomst. Samen met de dorpsraad, de inwoners van Boekelo en het Stadsdeelmanagement van West ga ik de komende periode graag aan de slag om uitvoering te geven aan de plannen en ideeën. Samen kunnen we de droom van Boekelo uit laten komen’.

Wij wensen u veel leesgenoegen met dit nieuwe dorpsplan.

Dorpsraad Boekelo

  • Dorpsplan krantversie

    Een gedrukte versie, in de vorm van een krant, kunt u ophalen bij Thuys.

    Vanwege de coronamaatregelen dient u hiervoor wel eerst een bestelling bij Thuys te plaatsen (tel. 4282670).

Dromen van inwoners

In het voorjaar van 2018 heeft de Dorpsraad Boekelo besloten een nieuw dorpsplan op te stellen.  Hiervoor hebben zij geluisterd naar de inwoners van Boekelo. Op verschillende manieren werd gevraagd wat hun dromen zijn voor Boekelo. Dat heeft voor de periode 2020-2030 een aantal mooie plannen en ideeën opgeleverd.

Belangrijke thema’s uit het dorpsplan

De Droom van Boekelo is onder te verdelen in 5 thema’s.

Thema 1 Wonen en leven

In dit thema staat uitbreiding van woningbouw centraal. De komende periode wordt gebruikt welke vrijvallende locaties zoals het terrein bij boerderij De Mans en de gymzaal, basisscholen en de Kwinkel voor woningbouw geschikt zijn.

Thema 2 Verkeer en veiligheid

De acties die in dit thema vallen zijn voornamelijk gericht op gedragsverandering. Gedacht wordt aan plaatsing van glimlachpalen en een aantal snelheidsmetingen.

Thema 3 Natuur, milieu en duurzaamheid

Energie is vandaag de dag een veelbesproken thema. In plaats van fossiele brandstoffen moeten we naar meer duurzame energie. Boekelo streeft er naar om in 2030 alle elektrische energie die in Boekelo gebruikt wordt zo duurzaam mogelijk op te wekken waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden die het gebied biedt.

Thema 4 Cultuur, sport en onderwijs

In dit thema wordt de uitbreiding van MFA De Zweede genoemd waarbij De Zweede vooral wordt gezien als centrum voor sport, beweging en jeugd.  Daarnaast kan De Zweede gebruikt worden voor activiteiten en culturele evenementen  indien het dorp daarvoor onvoldoende mogelijkheden biedt. Daarnaast hebben scholen de wens uitgesproken voor nieuwe huisvesting in de toekomst. De komende periode mogelijkheden hiertoe worden verkend.

Thema 5 Voorzieningen en winkelbestand

De Boekelose middenstand zorgt voor levendigheid in het dorp, draagt bij aan de sociale cohesie en is een noodzakelijke voorziening voor de minder mobiele bewoners van Boekelo. Hiervoor gaat de Dorpsraad een overleg initiëren waarbij  het doel is om meer samenwerking te krijgen tussen de centrumondernemers evenals de marktondernemers zodat er een betere afstemming komt.

© Copyright - Boekelo.info | Dorpsraad Boekelo