Eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups in Boekelo


De eikenprocessierupsen zijn uit hun ei. De gemeente start daarom -waar dat mag en kan- met de vroegtijdige bestrijding. Op enschede.nl/eikenprocessierups staat de bestrijdingskaart. Daarop is op straatniveau te zien welke eiken worden behandeld, en met welk biologische bestrijdingsmiddel dat gebeurt.

Alle eiken in Boekelo worden weer behandeld met bacteriën
Net als vorig jaar. Bacteriën verminderen ongeveer 60 tot 80% van de eikenprocessierupsen in de bomen. Daarmee wordt minimaal hetzelfde resultaat verwacht als vorig jaar. De bestrijding gebeurt bij voorkeur overdag. Als er tijd tekort is, of het weer is overdag te slecht, dan gebeurt de bestrijding ook ’s avonds en ’s nachts. Dit gebeurt met grote tractoren en flinke waaiers. Dit levert dus kort geluidsoverlast op.

De overlast 100% wegnemen kan niet, verminderen wel
Geen enkel biologisch bestrijdingsmiddel doodt alle eikenprocessierupsen. Bacteriën verminderen het aantal rupsen in de boom met maximaal 60 tot 80%. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden en de hoogte van de bomen.

Overlastgevende nesten kunnen worden weggezogen
Dat zijn nesten die heel groot zijn (formaat voetbal en groter), op de stam zitten of over een (fiets)pad hangen.

 

De gemeente houdt Enschede en Boekelo doorlopend op de hoogte
Op enschede.nl/eikenprocessierups staat meer informatie en de bestrijdingskaart. Ook via Huis aan Huis en sociale media worden inwoners op de hoogte gehouden van de bestrijding. Net als vorig jaar.