2015, februari – Presentatie Wijkteam Boswinkel / Boekelo

De dames Rietberg en Strik hebben de Dorpsraad op de vergadering van 17 februari 2015  ingelicht over het sinds enkele maanden functionerende “Wijkteam Boswinkel-Boekelo”. Zij deden dit aan de hand van deze Power Point presentatie.

De nieuwe wijkteams zijn ingesteld in het kader van de structuurveranderingen in de zorg die per 1 januari 2015 van kracht zijn geworden. Het wijkteam zal zich de komende tijd via Boeke-loos, Huis-aan-huisbladen, sociale media (Facebook…) en folders presenteren.