Reconstructie Boekelosestraat – Defintief ontwerp

We gaan de Boekelosestraat opnieuw inrichten. Op 18 juli 2023 organiseerden we een inloopavond en  de input hiervan is verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en dit ontwerp kunt u hier inzien. De opmerkingen vanuit de inloopavond zijn verwerkt en daarnaast zijn er nog een aantal andere aanpassingen doorgevoerd.

Een samenvatting van de aanpassingen:

• Er is een boomeffectanalyse uitgevoerd. Er worden geen extra bomen gekapt.

• De invulling van de bermen is verder uitgewerkt in een beplantingsplan.

• In het deel  worden er i.v.m. de bestaande wadi’s, lage hagen toegepast, waarbij  rekening is gehouden met zicht op  spelende kinderen.

• In overleg met de buurtbusvereniging is besloten de bushalte op de huidige locatie te behouden.

• In het verlichtingsplan is de definitieve locatie van de lichtmasten langs de straatkant.

• De helling van drempels is zo gekozen dat het de snelheid voldoende verlaagt, en tegelijkertijd goed begaanbaar is voor bussen.

• Naar aanleiding van de afstemming met de politie is een extra drempelplateau opgenomen.

Reageren op het definitieve ontwerp?
Scan de QR-code en geef u reactie on-line.

Of ga hier direct naar het reactieformulier.

Alles downloaden