Stichting Dorpsraad Boekelo

De Stichting Dorpsraad Boekelo heeft als doelstelling het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van het werkgebied bij de besluitvorming van gemeente, provincie of nationale overheid en andere daarvoor in aanmerking  komende organisaties.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • Het onderhouden van contacten met bewoners, bewonersgroepen en overheden door middel van het houden van openbare vergaderingen waarbij de inwoners van het werkgebied hun visie op het te voeren beleid geven
  • Inwoners van het werkgebied van relevante informatie voorzien door middel van onder andere een dorpsblad, website, openbare vergaderingen en het organiseren van themabijeenkomsten;
  • Het mobiliseren en kanaliseren van de inspraakmogelijkheden van de inwoners alsmede het voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures teneinde op te komen voor het algemeen belang van de inwoners van het werkgebied;
  • Overleg te voeren met bestuurders en ambtenaren.

De Dorpsraad Boekelo bestuurt de Stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de Stichting.

Gekozen vertegenwoordiging

De Dorpsraad Boekelo bestaat uit gekozen vertegenwoordigers uit het werkgebied. Deze vertegenwoordigers worden minimaal eens per 4 jaar gekozen door alle personen van 18 jaar en ouder en woonachtig in het werkgebied van de Stichting. In principe worden de verkiezingen tegelijk gehouden met de verkiezingen voor de Gemeenteraad Enschede.

Voor de dorpsraadsleden die op 19 maart 2014 gekozen zijn, klik hier.

Stichting Dorpsraad Boekelo
Postbus 10038
7504 PA  Enschede
Rabobank: 3167.34.950
KvK: 41028185

Contact
E-mail: dorpsraad@boekelo.info
Site: www.boekelo.info
Facebook: www.facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo