Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 28 november 2023

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen De voorzitter heet allen welkom. Deze avond is het hoofdthema Dorpsplan 2.0. Opkomst is mager. 2. Medelingen Deze vergadering is verzet van 21 […]

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen De voorzitter heet allen welkom, hoofdthema voor vanavond is energie transitie. Opkomst voor energietransitie is helaas mager. Dorpsraad: Wendy te Lindert afwezig (met […]

Herinrichting Boekelosestraat

Reconstructie Boekelosestraat

Tijdens de informatiebijeenkomst op 18 juli voor aanwonenden, zijn door Gemeente en RHKDV de nieuwe conceptontwerpen voor de aanpassingen van Boekelostraat gepresenteerd. Via een on-line vragenlijst kunnen dorpsbewoners hun reactie en opmerkingen doorgegeven.