Dien uw aanvraag minimaal twee maanden voor de activiteit in. Indien dit niet haalbaar is, neem dan eerst contact opnemen met de dorpsraad om te vragen of er nog budget is. Gaat om het om een jaarlijkse activiteit, dien dan zo vroeg mogelijk een aanvraag in, ook als is de exacte datum nog niet bekend is om te voorkomen dat er geen budget meer beschikbaar is.

Download een van de beide formulieren [beschikbaar als PDF en in Word-formaat], vul het volledig in en mail het naar [email protected] of stuur het naar de commissie Dorpsbudget van de Dorpsraad adres:
Boekelosestraat 275, 7548 AS  Enschede

Als u voor het eerst een subsidie aanvraagt voor een Dorpsbudget bijdrage moet u mét uw aanvraag een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs en een kopie van uw bankpas mee sturen!