Brainstorm Veranderingen in Openbare Ruimte 3 maart 2015

Boekelo Meer Baas In Eigen Ruimte? Meedenkers gevraagd! Nee, deze titel is géén oproep tot afsplitsing van de gemeente Enschede of zomaar een lokaal-nationalistische oprisping! Het gaat over de vorm die we willen gaan geven aan de gedachtewisseling met de gemeente Enschede over VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. Aanleiding tot deze bijeenkomst is de taakstelling […]

Uitvoeringsplan Dorpsplanplus Boekelo

DorpsplanPlus Uitvoeringsplan Boekelo versie 15-2-2012 Dorpshart Boekelo voorontwerp 0612-1 Voorwoord. Voor u ligt de dorpsagenda met uitvoeringsplan als resultaat van het traject Dorpsplanplus. Het is een gezamenlijke inspanning van inwoners van Boekelo, verschillende organisaties, de Stichting Dorpsraad Boekelo en de gemeente Enschede om tot uitvoering van een nieuwe dorpsagenda te komen waarin belangrijke thema’s zijn […]

Boek '100 jaar Kwinkeler'

Op woensdag 8 juni 2011 presenteerde de Historische Kring Boekelo vol trots haar 1e boek “100 jaar Kwinkeler”, samengesteld door Jaap de Boer.