2015, februari – Presentatie Wijkteam Boswinkel / Boekelo

De dames Rietberg en Strik hebben de Dorpsraad op de vergadering van 17 februari 2015  ingelicht over het sinds enkele maanden functionerende “Wijkteam Boswinkel-Boekelo”. Zij deden dit aan de hand van deze Power Point presentatie. De nieuwe wijkteams zijn ingesteld in het kader van de structuurveranderingen in de zorg die per 1 januari 2015 van kracht zijn […]

Brainstorm Veranderingen in Openbare Ruimte 3 maart 2015

Boekelo Meer Baas In Eigen Ruimte? Meedenkers gevraagd! Nee, deze titel is géén oproep tot afsplitsing van de gemeente Enschede of zomaar een lokaal-nationalistische oprisping! Het gaat over de vorm die we willen gaan geven aan de gedachtewisseling met de gemeente Enschede over VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. Aanleiding tot deze bijeenkomst is de taakstelling […]

Uitvoeringsplan Dorpsplanplus Boekelo

DorpsplanPlus Uitvoeringsplan Boekelo versie 15-2-2012 Dorpshart Boekelo voorontwerp 0612-1 Voorwoord. Voor u ligt de dorpsagenda met uitvoeringsplan als resultaat van het traject Dorpsplanplus. Het is een gezamenlijke inspanning van inwoners van Boekelo, verschillende organisaties, de Stichting Dorpsraad Boekelo en de gemeente Enschede om tot uitvoering van een nieuwe dorpsagenda te komen waarin belangrijke thema’s zijn […]