Verslag Dorpsraadvergadering 16 juni 2015

1. OPENING

Henk Guchelaar, deze avond voorzitter, opent om 20:00 uur de vergadering. Hij heet de 8 aanwezige leden van de Dorpsraad en de 20 “bijwoners”, w.o. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) en Anton Brinks (wijkagent), van harte welkom. Alle 5 afwezige Dorpsraadleden hebben dat van te voren aangekondigd. (Dit betreft: Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek, Natascha Nijman, Jeroen Verhaak en Kas de Vries).

2. VERSLAG

Het Verslag van 19 mei jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal geeft een overzicht van de in- en uitgaande post.

4. NIEUWS.

Wat het “Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen” betreft, komt aan de orde:

ROM – (Henk Guchelaar/Joost Brunink/Henk Abbink).

  1. Windmolenweg/Haimersweg: Overleg met de verkeersdeskundige van de gemeente leert ons dat er aan de bestaande situatie voorlopig niets zal veranderen.
  2. Verkeersveiligheid Bleekerij: ook hier is met de verkeersdeskundige van de gemeente ter plaatse naar mogelijke maatregelen gekeken. Vooralsnog zal zich dit beperken tot het door politie en handhaving aanspreken van de te-hardrijders.
  3. Situatie Spieleweg blijft ongewijzigd.
  4. Opening Bleekerijplein is op 16 september, 16:00 uur. Desgevraagd zegt Ben ter Stal dat dan ook de banners tussen de zuilen zullen hangen.
  5. De ontwikkelingen rond de instabiele zoutcavernes worden door ons op de voet gevolgd.
  6. Aanleg glasvezelkabel buitengebied: binnenkort start aanmeldingsprocedure.
  7. Fishing Adventure: Aanleiding tot agendering van dit onderwerp is de onrust die er bij de omwonenden van de zandafgraving Rutbekerveld is ontstaan en die o.a. geleid heeft tot een brief van één van die aanwonenden aan wethouder Van Agteren. Henk Guchelaar schetst de historie van de ontwikkelingen rond de zandafgraving, inclusief de Fishing Adventure-plannen. De actuele ontwikkelingen (vanavond mede door aanwezige omwonenden boven water gehaald) maken dat wij als Dorpsraad over dit onderwerp contact op zullen nemen met de gemeente.

MFA – Ben ter Stal zegt dat de Gebruikersraad binnenkort bijeenkomt. Daarin zal o.a. het gebruik van het gebouw besproken worden. Verder wordt er al stevig nagedacht en gesproken over de realisatie van een Speelzaal.

RSCJ – (Bart Stokkers en Ben Schoppert). 1. Banken: onderhoudsploeg moet eigenlijk uitgebreid worden! Henk Scholte in ’t Hoff, aanwezig als belangstellende, meldt zich ter vergadering aan! Dank, welkom! 2. Natuurlijk Spelen Bleekerij: elke zaterdag werken plm 10 vrijwilligers aan dit project. Kijkers welkom! Jarabee (Teesinkweide) heeft materiaal (7 duikers) beschikbaar gesteld. 3. Jeugddorpsraad: na de zomervakantie gaan enkele leden van R.S.C.J. proberen in samenwerking met de beide scholen zo’n raad op te zetten. 4. Ontmoetingsplek De Zoutveste (Boekelosestraat). Naambord hangt (Mogelijk gemaakt door Koetse Usselo), extra bank geplaatst (Beschikbaargesteld door Gerlo Breukers Haaksbergen. Beiden dank! Bootcampers, die deze plek als trainingsobject gebruiken, wordt er op gewezen dat hun activiteiten schadelijk zijn voor de constructie! 5. Onderwerp banken triggert belangstellende: zouden er meer afvalbakken geplaatst kunnen worden op het Schierbeekplein? Wij zullen Stadsdeelbeheer-West er naar vragen.

Dorpsbudget – We staan uitgebreid stil bij de aangehouden aanvraag van de Stichting AED Boekelo en besluiten uiteindelijk tot toekenning van de 750 euro.

5. RONDVRAAG EN SLUITING

Joost Brunink: de voorbereidingen van KeepItCleanDay (18 september a.s.) zijn in volle gang. In Boeke-loos zal hierover t.z.t. een artikel verschijnen.

Ben Bel: is er nog contact geweest tussen de Dorpsraad(R.O.M.) en de “Verontruste moeders” (betreft verkeersveiligheid bij de speeltoestellen op de Bleekerij)? Of er direct contact geweest is weten we nu niet. (Zie ook punt 2 van commissie R.O.M. in dit verslag.)

Henk Post (belangstellende): opening Bleekerijplein én buurtfeest Bleekerij zijn op dezelfde dag: 16 september. Wij denken dat ze elkaar niet zullen bijten!

Jantine ter Hofte (belangstellende): Bookels Höltink? Ben Bel zegt toe haar een tekst te sturen waarin het hoe en waarom van dit Boekelose Zorgplatform uiteen wordt gezet.

Herbert Meyer (belangstellende): waardeert dat de Dorpsraad de zorgen rond de ontwikkelingen in/bij de zandafgraving Rutbekerveld deelt!

Henk Guchelaar sluit om 21:00 uur de vergadering.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected].

 

 

 

 

Stabilisatie zoutcavernes

STABILISATIE VAN INSTABIELE ZOUTCAVERNES

 
https://www.akzonobel.com/hengelo/projecten/pilot_stabilisatie_cavernes_twente/
Reportage TVEnschedefm: http://youtu.be/LKWzZvnr8es